BILATERÁLNE ZMLUVY

Zoznam Inter-inštitucionálnych zmlúv uzatvorených medzi FaF UK a zahraničnou univerzitou (fakultou) pre akademický rok 2021/2022:

BELGICKO:

BULHARSKO:

ČESKÁ REPUBLIKA:

FÍNSKO:

FRANCÚZSKO:

MAĎARSKO:

NEMECKO:

PORTUGALSKO:

POĽSKO:

RUMUNSKO:

SLOVINSKO:

ŠPANIELSKO:

TALIANSKO: