ŠKOLENIA A KURZY PRE PEDAGÓGOV

Mobilita zameraná na školenie/odbornú prípravu pedagogických pracovníkov (STT) je v súlade s podporou profesionalizácie zamestnancov a zlepšovaním ich jazykových a digitálnych kompetencií.  

PONUKY ŠKOLENÍ/KURZOV:

 

Prípadne portál IMOTION:

 

Uchádzač o tento typ mobility si podáva prihlášku na STT mobilitu, a to priebežne, počas celého roka.