Platforma Teachersrise

PLATFORMA TEACHERSRISE

 
  • Zameranie sa na vzdelávaciu mobilitu pre učiteľov a pracovníkov škôl a podporu pri príprave medzinárodných projektov.
  • Nezávislý poskytovateľ odbornej prípravy učiteľov so sídlom v Padove (Taliansko) a Dubline (Írsko) a špecializácia na poskytovanie kurzov profesionálneho rozvoja a programov odbornej prípravy v oblasti osvojenia si jazyka pre učiteľov v angličtine a ďalších jazykoch.
  • Organizácia tvorivých a inovatívnych kurzov odbornej prípravy a projektov financovaných Európskou úniou v spolupráci so školami financovanými v rámci programu Erasmus+
  • Spojenie dlhoročných aj nových školiteľov učiteľov s odborníkmi v oblasti vzdelávania z rôznych profesijných odborov a disciplín s cieľom navrhovať a poskytovať tie najlepšie zážitkové a interaktívne kurzy odbornej prípravy.

Ponuka kurzov dostupná po stiahnutí príručky: Course Guide.

Možnosť diskusie o požiadavkách týkajúcich sa grantu Erasmus+ a odbornej prípravy alebo o pomoci organizáciám (školám) s podávaním žiadosti o financovanie v rámci programu Erasmus+ po vyplnení formulára: Erasmus+ support form.