INÉ MOBILITNÉ PROGRAMY

INÉ MOBILITNÉ PROGRAMY

  • MOBILITA ŠTUDENTOV
  • MOBILITA UČITEĽOV

          - UČITELIA VYSIELANÍ DO ZAHRANIČIA

          - UČITELIA PRIJÍMANÍ ZO ZAHRANIČIA