VYSIELANÍ DO ZAHRANIČIA

FULBRIGHTOV PROGRAM PRE VÝSKUM A PREDNÁŠANIE

Cieľová skupina:

Pedagógovia a výskumní pracovníci s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou vo všetkých vedeckých disciplínach okrem klinickej medicíny

Účel grantu:

Nezávislý výskum a/alebo prednášková činnosť

Dĺžka trvania:

3 - 6 mesiacov

Hlavná podmienka uchádzania sa o grant:

Ukončené PhD. štúdium alebo jeho ekvivalent

 

Všetky kritériá, online prihláška, ako aj podrobné inštrukcie dostupné online na:

www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie.

 

Uzávierka podávania prihlášok na akademický rok 2019/2020:

                                       12. október 2018

 

Pre bližšie informácie je potrebné kontaktovať:

officefulbright.sk, alebo 02/43 191 837.