Spolupráca s Rakúskom - pre postdoktorandov

STÁŽ PRE MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV 2019

Cieľová skupina: PhD. kandidáti a postdoktorandi (do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia)

Výška grantu: 1 mesačný grant vo výške 1.000 EUR/osoba

Oblasť výskumu: ľubovoľná

Počet vybraných uchádzačov: 2 + 2 náhradníci

Obdobie realizácie výskumnej stáže: apríl až november 2019


DEADLINE PRE ODOVZDÁVANIE PRIHLÁŠOK:      do 18. JANUÁRA 2019

 

BLIŽSIE INFORMÁCIE: TU