Stáž

  • KTO SA MÔŽE STAŤ ERASMUS+ STÁŽISTOM
  • AKO SA STAŤ ERASMUS+ STÁŽISTOM
  • TLAČIVÁ

      Interný zoznam lekární, v ktorých praxovali študenti v rámci Erasmus+ stáže je k                 nahliadnutiu u vašej fakultnej referentky.   

 

Ak nemáte vybranú žiadnu inštitúciu, je potrebné do prihlášky na mobilitu Erasmus+ napísať aspoň krajinu, v ktorej chcete stážovať.