Aktuálne informácie pre študentov pre akademický rok 2016/2017

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA/UNIVERSITY OF VALÈNCIA (Faculty of Pharmacy):

          POZN.: Pri ročných kurzoch sa odporúča ich absolvovanie počas celého akademického roka.

  • Bližšie informácie k jednotlivým kurzom nájdete aj: TU.

          (Popis konkrétneho predmetu pozri v časti: "Teaching guide".)

 

 

UNIVERSITY OF EASTERN FINLAND (Faculty of Health Sciences):

  • Podávanie on-line prihlášok na zimný semester:

              od 1. marca - do 30. apríla 2016

  • Podávanie on-line prihlášok na letný semester: 

              od 1. augusta - do 30. septembra 2016

Po uvedených deadlinoch nie je prihlasovanie možné.

Detailnejšie informácie k on-line prihlasovaniu na štúdium na:

http://www.uef.fi/en/web/<wbr />admissions/exchange-students

Kurzy ponúkané v angličtine v akademickom roku 2016-2017

 

ALBERT-LUDWIGS-UNIVERSITÄT FREIBURG (Fakultät für Chemie und Pharmazie)

  • Podávanie prihlášok na letný semester 2016/2017:

            do 30. novembra 2016

 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO (Farmaceutická fakulta)

Katalóg ponúkaných kurzov v češtine (pre riadnych študentov FaF, ale môžu sa na ne prihlásiť aj naši Erasmus študenti)