Spolupráca s Rakúskom - pre študentov

DOKTORANDSKÝ GRANT NA UNIVERZITE VIEDEŇ

Cieľová skupina: PhD. kandidáti a postdoktorandi (do 7 rokov od ukončenia PhD. štúdia)

Výška grantu: 1 mesačný grant vo výške 1.000 EUR/osoba

Oblasť výskumu: ľubovoľná

Počet vybraných uchádzačov: 3 + 2 náhradníci

Obdobie realizácie výskumnej stáže: apríl až koniec novembra


DEADLINE PRE ODOVZDÁVANIE PRIHLÁŠOK:      do 25. JANUÁRA 2017