VÝZVA-BURZA - KRÁTKODOBÉ POBYTY PRACOVNÍKOV

VÝZVA - BURZA 2019

 

  • otvorenie výzvy na podávanie prihlášok na krátkodobé bilaterálne pobyty v rámci medziuniverzitných zmlúv pre rok 2019
  • pobyty sú úrčené pre pracovníkov s minimálne polovičným úväzkom na UK a nie sú určené pre doktorandov
  • všeobecné podmienky zostávajú oproti minulému roku nezmenené 
  • zoznam partnerských univerzít v zahraničí: TU

 

Prihlášky je potrebné odovzdať na Referát pre medzinárodné vzťahy a mobility osobne alebo nechať oproti v podateľni.

 

Bližšie informácie nájdete na:

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/vyzva-burza-pobytov-2019-vyzva-na-podavanie-prihlasok-na-bilateralne-pobyty-pre-rok-2019/