Staff

(kópia 2)

prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 616