Faculty of PharmacyComenius University in Bratislava

Staff

Mgr. Jarmila Ferková

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Michael Kenneth Lawson PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Alžbeta Lengyelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Veronika Mikušová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Milica Molitorisová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 347

PharmDr. Mária Raučinová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Jana Selčanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Kristián Slíž

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Veronika Šimunková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 271

PharmDr. Miroslava Špaglová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Aleš Vrána

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Miriam Vulevová MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Jozef Zima

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mária Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
sekretárka, sekretár

Marta Bruteničová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Daniel Krchňák

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Ing. Silvia Molnárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Erika Polášková

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Dana Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Martina Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
5.dFMG/x

PharmDr. Terézia Haršányová

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
5.dFMG

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Faculty of Pharmacy, Department of Galenic Pharmacy,
docent vysokej školy, univerzity

To top