Personálne obsadenie

Vedenie katedry

Vedúca katedry: 
PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.
tel. +421 2 9016 9265, č. dv. 109
(e-mail:  mikusova@fpharm.uniba.sk)                 

Zástupkyňa vedúcej katedry: 
PharmDr. Veronika Šimunková, PhD. 
tel. +421 2 9016 9270, č. dv. 109 
(e-mail:  simunkova@fpharm.uniba.sk

Tajomník katedry: 
PharmDr. Mária Raučinová, PhD.
tel. +421 2 9016 9269, č. dv. 114 
(e-mail:  maria.raucinova@uniba.sk)

Sekretariát katedry: 
Mária Horváthová 
tel. +421 2 9016 9266, č.dv. 110 
(e-mail:  maria.horvathovafpharm.uniba.sk

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9250
215 - O
Utorok10:00 – 11:00
02/ 50 117 250

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
docent univerzity
105 – O
Pondelok10:00 – 12:00
+421 2 9016 9262

PharmDr. Jarmila Ferková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity, doktorand (3.dFMG/x, externý)
Konzultačné hodiny po dohode osobne, alebo cez MS Teams.
115 – O
Štvrtok13:00 – 15:00
Štvrtok13:00 – 15:00
+421 2 9016 9271
+421 2 9016 9271

PharmDr. Janka Kubíková, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent univerzity
Utorok14:30 – 16:30

Ing. Michael Kenneth Lawson, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent univerzity
102 – O
+421 2 50 117 261

PharmDr. Alžbeta Lengyelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity
129 – O
02/501 17 271

PharmDr. Desana Matušová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
vedúca katedry, odborný asistent univerzity
+421 2 9016 9265
109 – O
Pondelok10:00 – 12:00

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
Assistant Professor, Head of Devision of Medical Devices
105 (17) – O
Štvrtok13:00 – 15:00
Štvrtok13:00 – 15:00
+421 2 50 117 9119
+421 2 50 117 9262

Ing. Silvia Molnárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity
+421 2 9016 9267
111 - O
Streda10:00 – 11:00
Štvrtok10:00 – 12:00

PhDr. Eva Nováková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity
105 - O
Pondelok10:00 – 12:00
+421 2 9016 9262

PharmDr. Miroslava Potúčková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Konzultačné hodiny po dohode
O -129
Streda10:00 – 11:00
+421 2 9016 9270

PharmDr. ThLic. Mária Raučinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent univerzity
+421 2 9016 9269
114 – O
Utorok13:00 – 15:00
Štvrtok13:00 – 15:00
+421 2 90 169 269

Mgr. Jana Selčanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity
+421 2 9016 9271
115 – O
Streda10:00 – 11:30

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent univerzity
+421 2 9016 9270
Konzultácie budú poskytované po predchádzajcom telefonickom, mailovom alebo osobnom dohovore.
129 – O
Utorok09:30 – 11:00
+4212/90169270

PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent univerzity
+421 2 9016 9263
106-O
Utorok10:00 – 12:00
02/90196263

PharmDr. Jozef Zima

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity
Pondelok09:00 – 12:00
+421290169270

Katrina Bodoríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Marta Bruteničová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
zodpovedná laborantka pre Študentské laboratórium farmaceutickej výroby č. dv. S/33 – O
103 – O

Iveta Dinková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Daniel Krchňák, DiS

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
zodpovedný laborant pre Výskumné galenické laboratóriá č. dv. 102 – O, č. dv. 130 – O a Študentské galenické laboratórium č. dv. 132 – O
+421 2 9016 9261
102 – O

Erika Polášková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
vedúca laborantka, zodpovedná laborantka pre Študentské laboratórium pre prípravu sterilných liekov č. dv. 121 – O
128 – O

Dana Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
sanitárka, upratovačka
112 – O

Mária Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
sekretárka
+421 2 9016 9266
110 – O
+421 2 50 117 266

Iveta Rigáňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuz.odboroch

Hore