Personálne obsadenie

Vedenie katedry

Vedúca katedry: 
PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.
tel. +421 2 50 117 265, č. dv. 109
(e-mail:  milica.molitorisovauniba.sk)                 

Tajomník katedry: 
PharmDr. Mária Raučinová, PhD.
tel. +421 2 50 117 269, č. dv. 114 
(e-mail:  maria.raucinova@uniba.sk)

Technicko-hospodárska pracovníčka katedry: 
Mária Horváthová 
tel. + 421 2 50 117 266, č.dv. 110 
(e-mail:  maria.horvathovafpharm.uniba.sk

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Jarmila Ferková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Michael Kenneth Lawson PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Alžbeta Lengyelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Veronika Mikušová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Milica Molitorisová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
K/115
02/501 17 347

Mgr. Jana Selčanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Veronika Šimunková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
129 - O
02/501 17 271

PharmDr. Miroslava Špaglová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Aleš Vrána

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Miriam Vulevová MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Jozef Zima

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Martina Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
3.dFMG/x

PharmDr. Terézia Haršányová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
3.dFMG

Marta Bruteničová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Daniel Krchňák

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
zodpovedný laborant pre výskumné galenické laboratóriá č. 102-O, č.130-O a študentské galenické laboratórium č.132-O
102 – O
+421 2 50 117 261

Ing. Silvia Molnárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Erika Polášková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Mária Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
sekretárka, sekretár

Dana Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
pomocník a upratovač v kancelárii

Hore