Personálne obsadenie

Vedenie katedry

Vedúca katedry: 
PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.
tel. +421 2 50 117 265, č. dv. 109
(e-mail:  milica.molitorisovauniba.sk)                 

Tajomník katedry: 
PharmDr. Mária Raučinová, PhD.
tel. +421 2 50 117 269, č. dv. 114 
(e-mail:  maria.raucinova@uniba.sk)

Technicko-hospodárska pracovníčka katedry: 
Mária Horváthová 
tel. + 421 2 50 117 266, č.dv. 110 
(e-mail:  maria.horvathovafpharm.uniba.sk

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
docent vysokej školy, univerzity
105 – O

PharmDr. Mária Čuchorová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Jarmila Ferková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity
115 – O

Ing. Michael Kenneth Lawson, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
102 – O
+421 2 50 117 261

PharmDr. Alžbeta Lengyelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity
129 – O
02/501 17 271

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
111 – O
Pondelok10:00 – 12:00
02/50 117 267

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
109 – O
+421 2 50 117 265

PharmDr. Mária Raučinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
114 – O
+421 2 50 117 269

Mgr. Jana Selčanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity
115 – O
Pondelok10:00 – 14:00
Streda10:00 – 14:00

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
129 – O
02/501 17 270

PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
106 – O
+421 02 50 117 263

RNDr. Aleš Vrána

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity

PharmDr. Miriam Vulevova, MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity
105 – O

PharmDr. Jozef Zima

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
asistent univerzity

Mgr. Martina Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
doktorand (5.dFMG/x, externý)
115 – O

PharmDr. Terézia Haršányová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
doktorand (5.dFMG, denný)
115 – O

Marta Bruteničová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
zodpovedná laborantka pre Študentské laboratórium farmaceutickej výroby č. dv. S/33 – O
103 – O

Daniel Krchňák

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
zodpovedný laborant pre Výskumné galenické laboratóriá č. dv. 102 – O, č. dv. 130 – O a Študentské galenické laboratórium č. dv. 132 – O
102 – O
+421 2 50 117 261

Ing. Silvia Molnárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
zodpovedná laborantka pre Študentské laboratórium farmaceutickej výroby č. dv. S/40 – O
104 – O

Erika Polášková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
vedúca laborantka, zodpovedná laborantka pre Študentské laboratórium pre prípravu sterilných liekov č. dv. 121 – O
128 – O

Mária Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
sekretárka
110 – O
+421 2 50 117 266

Dana Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
sanitárka, upratovačka
112 – O

Hore