Personálne obsadenie

Vedenie katedry

Vedúca katedry: 
PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.
tel. +421 2 50 117 265, č. dv. 109
(e-mail:  milica.molitorisovauniba.sk)                 

Zástupkyňa vedúcej katedry: 
PharmDr. Desana Matušová, PhD.
tel. +421 2 50 117 271, č. dv. 115 
(e-mail:  matusovafpharm.uniba.sk)

Technicko-hospodárska pracovníčka katedry: 
Mária Horváthová 
tel. + 421 2 50 117 266, č.dv. 110 
(e-mail:  maria.horvathovafpharm.uniba.sk

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

PharmDr. Katarína Bauerová DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Alžbeta Lengyelová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Desana Matušová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Veronika Mikušová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Milica Molitorisová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
K/115
02/501 17 347

Mgr. Jana Selčanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Kristián Slíž

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Veronika Šimunková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
129 - O
02/501 17 271

PharmDr. Miroslava Špaglová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Eduard Tichý PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Martina Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
3.dFMG/x

PharmDr. Terézia Haršányová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
3.dFMG

Mária Horváthová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
sekretárka, sekretár

Marta Bruteničová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Daniel Krchňák

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
zodpovedný laborant pre výskumné galenické laboratórium č.130-O a študentské galenické laboratórium č.132-O
130 - O
0948 777 171

Ing. Silvia Molnárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Vladimír Petruľák

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Erika Polášková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Rozália Vadkertiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
laborant v biológii a príbuzných odboroc
133 - O
02/501 17 266

Dana Čierna

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra galenickej farmácie,
pomocník a upratovač v kancelárii

Hore