Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

PharmDr. Kamila Bartoníková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Ladislav Dubán, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Klára Gardavská, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 262
Miestnosť
105 - O
Publikačná činnosť

PharmDr. Alžbeta Lengyelová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Desana Matušová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Veronika Mikušová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Milica Molitorisová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 271
Miestnosť
129 - O
Publikačná činnosť

PharmDr. Miroslava Špaglová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PharmDr. Eduard Tichý, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mária Horváthová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
sekretárka, sekretár

Mgr. Martina Čierna

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
Doktorand (3.dFMG/x, externý)
Publikačná činnosť

PharmDr. Terézia Haršányová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
Doktorand (3.dFMG, denný)

Marta Bruteničová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Daniel Krchňák, DiS

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
zodpovedný farmaceutický laborant pre galenické laboratórium č. 132
Telefón
0948 777 171
Miestnosť
130 - O

Erika Polášková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Rozália Vadkertiová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Telefón
02/501 17 266
Miestnosť
133 - O

Dana Čierna

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
pomocník a upratovač v kancelárii

Hore