Kontakt

Farmaceutická fakulta UK             

Odbojárov 10                              

832 32  Bratislava


Kancelária dekana:
    02 / 50 117 101     sdfpharm.uniba.sk 

Študijné oddelenie:   02 / 50 117 146     studijnefpharm.uniba.sk 

 


FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta
Odbojárov 10 
832 32 Bratislava

 

  • IČO: 00 397 865
  • DIČ: 2020 845 332
  • IČ DPH: SK 2020 845 332

 


Vyhľadávanie kontaktov na zamestnancov FAF UK

Ako nás nájdete:

MHD:

  • z hlavnej vlakovej stanice - autobus číslo 61 alebo 74 (zastávka "Zimný štadión") alebo električka č. 2 (zastávka "Odbojárov")
  • z hlavnej autobusovej stanice Mlynské Nivy - trolejbus číslo 205 (zastávka "Zimný štadión")
  • z letiska - autobus číslo 61 (zastávka "Zimný štadión")

Medzimestská doprava:

  • Autobusová zastávka "Bajkalská" - odtiaľ cca 8 minút pešo