Zamestnanci

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Emil Babiak

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
K 332 A/II
Publikačná činnosť

prof. Pavol Balgavý, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
emeritný profesor
Publikačná činnosť

PharmDr. Barbora Bálintová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Doktorand (3.dFMG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Michaela Barkociová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (1.dFMG, denný)

Mgr. Janette Baše

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Referát ekonomiky práce
odborný ekonóm práce a miezd

PharmDr. Katarína Bauerová, DrSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra galenickej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Michaela Belešová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Študijné oddelenie
vedúca študijného oddelenia
Telefón
02/501 17 142

Ing. Ivan Benkovský, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 253
Miestnosť
LNF
Publikačná činnosť