Zamestnanci

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Ingrid Angyalová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Ali Asi Shirazi

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Doktorand (1.dFMX, denný)

Emil Babiak

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch

Mgr. Martin Bajcura

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
Doktorand (1.dFMX, denný)

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
K 332 A/II
Publikačná činnosť

Mgr. Ema Balažová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Doktorand (1.dFMG, denný)

prof. Pavol Balgavý, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
emeritný profesor
Publikačná činnosť

Mgr. Michaela Barkociová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (4.dFMG, denný)

PharmDr. Kamila Bartoníková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doktorand (5.dFMG/x, externý)
Publikačná činnosť