Zamestnanci

PharmDr. Adriana Adamičková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Fils Andriamainty, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmaceutickej chémie
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Ingrid Angyalová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

Emil Babiak

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakológie a toxikológie
technik v biológii a príbuzných odboroch

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
K 332 A/II
Publikačná činnosť

prof. Pavol Balgavý, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
emeritný profesor
Publikačná činnosť

Mgr. Daniela Bardúnová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra jazykov
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Michaela Barkociová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (3.dFMG, denný)

PharmDr. Kamila Bartoníková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Doktorand (4.dFMG/x, externý)
Publikačná činnosť

Mgr. Janette Baše

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Referát ekonomiky práce
odborný ekonóm práce a miezd