Zamestnanci

PharmDr. Laura Adamkovičová

Farmaceutická fakulta UK, Katedra organizácie a riadenia farmácie
2.dKFC

Mgr. Alžbeta Angstová

Farmaceutická fakulta UK, Univerzitná lekáreň
farmaceut v odbore, i. n.

Ingrid Angyalová

Farmaceutická fakulta UK, Dekanát, Referát správy budov a PÚHS
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Ali Asi Shirazi

Farmaceutická fakulta UK, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
3.dFMX

Mgr. Emil Babiak

Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakológie a toxikológie
2.dKFC

Mgr. Bibiána Bábiková

Farmaceutická fakulta UK, Kat.bunk.a molek.biológie liečiv
1.dFMG
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná