Medzinárodné vzťahy

AKTUÁLNE

 • ERASMUS+ 2023/2024 - VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ŠTÚDIUM - OTVORENÁ!

          DEADLINE: 15. február 2023

          VIAC INFORMÁCIÍ: TU

 • DODATOČNÁ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITU ZA ÚČELOM VÝUČBY / VÝUČBY + ŠKOLENIA V AKADEMICKOM ROKU 2023: OTVORENÁ !!!  

         Deadline: 31. január 2023.

         VIAC INFORMÁCIÍ: TU

 • VÝSLEDKY Z VÝBEROVÉHO KONANIA NA ERASMUS+ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023 - 29. marec 2022: 
 • Zápisnica z výberového konania na mobilitu Erasmus - štúdium, vrátane konečného poradia uchádzačov - dostupná: TU 
 • ABSOLVENTSKÁ STÁŽ 2022/2023 - online WEBINÁR - 7. apríl 2022 - o 16:00: registračný formulár: TU
 • ERASMUS+ STÁŽ POČAS ŠTÚDIA PRE AKADEMICKÝ ROK 2022/23 - VÝZVA OTVORENÁ!!!
 • Viac informácií nájdete: TU

 • ERASMUS+ ABSOLVENTSKÁ STÁŽ 2022/23 - pre Mgr. a PhD. študentov v končiacich ročníkoch - DEADLINE na podávanie prihlášok: 30. 4. 2022.

          Viac informácií nájdete: TU

 • ONLINE AKADÉMIA EUROPASS - webinár k novinkám a možnostiam bezplatnej európskej online platformy, k vytvoreniu si vlastného profilu, profesionálneho životopisu, motivačného listu, k uchovávaniu svojich dokumentov v "Moja knižnica" a mnohé ďalšie:

          Záznam z podujatia (23. 11. 2021): TU  alebo na sociálnych sieťach Europass Slovensko:

          na FB a instagrame

           Viac aj: TU

 • GRANT NA ŠPECIÁLNE POTREBY PRE ÚČASTNÍKOV MOBILITY:                                                         PRE ŠTUDENTOV (viac info: TU) A PRACOVNÍKOV UK (viac info: TU)
 • ERASMUS+ 2021/22: PONUKA ŠKOLENÍ A KURZOV PRE PEDAGÓGOV A PRE NEPEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 • POZOR!!! 

            NOVÁ PLATFORMA NA VYHĽADÁVANIE STÁŽÍ NA LETO 2021 A PRE AR 2021/22. KLIKNI: TU

            NOVÁ PLATFORMA NA VYHĽADÁVANIE STÁŽÍ NA MALTE. KLIKNI: TU

 

          S nadobudnutím účinnosti od 1. apríla 2016.

ERASMUS+

"VSTÚP DO SVETA MOŽNOSTÍ A ZAŽI NEZABUDNUTEĽNÉ MOMENTY SVOJHO ŽIVOTA."

MOBILITA ŠTUDENTOV (SMS, SMP)