Medzinárodné vzťahy

AKTUÁLNE

  • ERASMUS - MOBILITA AKADEMICKÝCH A ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024:

          VÝZVA NA PODÁVANIE ONLINE PRIHLÁŠOK - OTVORENÁ!!!

          Bližšie informácie: 

           MOBILITA ZA ÚČELOM VÝUČBY (VÝUČBY + ŠKOLENIA) - deadline: 31. august 2023.

           MOBILITA ZA ÚČELOM ŠKOLENIA - prihlasovanie počas celého akademického roka.


  • ERASMUS - ABSOLVENTSKÁ STÁŽ V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024:

          TERMÍN VÝBEROVÉHO KONANIA: 13. jún 2023.


ERASMUS+

"VSTÚP DO SVETA MOŽNOSTÍ A ZAŽI NEZABUDNUTEĽNÉ MOMENTY SVOJHO ŽIVOTA."

MOBILITA ŠTUDENTOV (SMS, SMP)