STÁŽ POČAS ŠTÚDIA

CELÁ STÁŽ POČAS ŠTÚDIA, OD PODANIA PRIHLÁŠKY AŽ PO UKONČENIE MOBILITY, PREBIEHA PROSTREDNÍCTVOM MOBILITY ONLINE.

! Ak sa pomýlite v prihláške, NEPODÁVAJTE SI JU ZNOVU !

Ani v prípade zmeny dátumov mobility či krajiny/inštitúcie, v ktorej budete stážovať. 

KONTAKTUJTE MA PROSÍM PRE BLIŽŠIE INŠTRUKCIE !

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA:

  • ZELENÉHO CESTOVANIA
  • DRŽITEĽOV ŤZP PREUKAZU, POBERATEĽOV SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA A INEJ SOCIÁLNEJ PODPORY V SÚVISLOSTI S NEDOSTATKOM PRÍLEŽITOSTÍ

 

ZELENÉ CESTOVANIE - ZMENA !!!

Od AR 2022/23 do mobility online NIE JE POTREBNÉ NAHRAŤ ČESTNÉ PREHLÁSENIE O VYUŽITÍ ZELENÉHO CESTOVANIA NA A Z MOBILITY.

AVŠAK, v prihláške (v mobility online) je potrebné zaškrtnúť, že na cestu na mobilitu využijete zelené cestovanie. 

Ak si túto možnosť vyberiete, v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory /Grant agreement/ sa Vám automaticky zobrazí Článok 10 - DOHODA O ZELENOM CESTOVANÍ NA MOBILITU.

 

  • V Článku 10 prosím NEZABUDNITE PRESNE VYZNAČIŤ SPÔSOB ZELENEJ DOPRAVY.
  • Podpisom zmluvy potvrdzujete nielen to, že ste si vedomí svojich práv ale i povinností z tejto vyplývajúcich, ale že aj "čestne prehlasujete", že na cestu na a z mobility využijete zelené cestovanie, ktoré ste zaškrtli.

 

V prípade cesty vlakom alebo autobusom NIE JE PO NÁVRATE Z MOBILITY POTREBNÉ NAHRÁVAŤ CESTOVNÉ LÍSTKY.

 


 DRŽITELIA ŤZP PREUKAZU, POBERATELIA SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA A INEJ SOCIÁLNEJ PODPORY V SÚVISLOSTI S NEDOSTATKOM PRÍLEŽITOSTÍ

Ak ste držiteľom ŤZP preukazu (trpíte celiakiou/diabetom) alebo ste registrovaným študentom so špecifickými potrebami či poberateľom sociálneho štipendia alebo iného druhu sociálnej podpory a jednu z týchto možností ste zaškrtli vo svojej prihláške (uplatniť si môžete iba jednu z vyššie uvedených možností, je takisto potrebné, aby ste čo najskôr (pred nástupom na mobilitu) do „OPTIONAL DOCUMENTS“ nahrali preukaz ŤZP / potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia, resp. iné potvrdenie dokladajúce vyššie uvedené.

Ak bude potrebné ešte niečo doplniť, budeme Vás kontaktovať. 

 

POZOR! 

Do „optional documents“ sa dá nahrať iba jeden pdf súbor. Preto, keď chcete nahrať aj potvrdenie aj čestné prehlásenie pre zelené cestovanie, musíte oba dokumenty vložiť do jedného pdf.