STÁŽ POČAS ŠTÚDIA

CELÁ STÁŽ POČAS ŠTÚDIA, OD PODANIA PRIHLÁŠKY AŽ PO UKONČENIE MOBILITY, PREBIEHA PROSTREDNÍCTVOM MOBILITY ONLINE.

! Ak sa pomýlite v prihláške, NEPODÁVAJTE SI JU ZNOVU !

Ani v prípade zmeny dátumov mobility či krajiny/inštitúcie, v ktorej budete stážovať. 

KONTAKTUJTE MA PROSÍM PRE BLIŽŠIE INŠTRUKCIE !

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA:

  • ZELENÉHO CESTOVANIA
  • DRŽITEĽOV ŤZP PREUKAZU, POBERATEĽOV SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA A INEJ SOCIÁLNEJ PODPORY V SÚVISLOSTI S NEDOSTATKOM PRÍLEŽITOSTÍ

ZELENÉ CESTOVANIE:

O jednorazový príspevok na zelené cestovanie môžete požiadať v prípade, ak na a z mobility budete cestovať:

  • vlakom,
  • autobusom,
  • autom zdieľaným s viacerými osobami: tieto musia rovnako cestovať na mobilitu.

 

VYZNAČENIE SPÔSOBU "ZELENEJ DOPRAVY" V MOBILITY-ONLINE:

Dopravný prostriedok, ktorý využijete na a z mobility, a teda možnosť "Green travel" môžete zaškrtnúť v poslednom kroku po nahratí všetkých požadovaných dokumentov » "Update travel dates & green mobility" - v ktorom zároveň potvrdíte obdobie svojej mobility.

NAHRATIE CESTOVNÝCH LÍSTKOV / ČESTNÉHO PREHLÁSENIA DO MOBILITY-ONLINE:

CESTOVNÉ LÍSTKY na a z mobility si STAROSTLIVO USCHOVAJTE !

DÁTUM NA CESTOVNÝCH LÍSTKOCH by mal byť jeden, maximálne 2 dni pred začiatkom mobility a jeden, maximálne 2 dni po ukončení mobility. 

V prípade dlhšieho časového obdobia medzi dňom cestovania na mobilitu (z mobility) a reálnym začiatkom (ukončením) mobility (uvedeným v Mobility-Online) je o objektívnych dôvodoch tohto dlhšieho časového obdobia nevyhnutné informovať kolegyňu Tamaru Žiak : tamara.ziakuniba.sk.

Po návrate z mobility je cestovné lístky potrebné NAHRAŤ DO "OPTIONAL DOCUMENTS".

V prípade cestovania autom s inými študentmi cestujúcimi na mobilitu / z mobility (na cestu na / z mobility, ktorú nezdieľate autom s inými študentmi musíte rovnako použiť "zelenú" formu dopravy a doložiť ju cestovným lístkom) do "optional documents" nahrávate ČESTNÉ PREHLÁSENIE, ktoré okrem Vášho mena a podpisu musí obsahovať aj mená a podpisy osôb (študentov), ktorí s Vami cestovali.

POKIAĽ NENAHRÁTE PRÍSLUŠNÉ DOKLADY, BUDETE MUSIEŤ JEDNORAZOVÝ PRÍSPEVOK SPÄTNE VRÁTIŤ !


DRŽITELIA ŤZP PREUKAZU, POBERATELIA SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA A INEJ SOCIÁLNEJ PODPORY V SÚVISLOSTI S NEDOSTATKOM PRÍLEŽITOSTÍ

Ak ste držiteľom ŤZP preukazu (trpíte celiakiou/diabetom) alebo ste registrovaným študentom so špecifickými potrebami či poberateľom sociálneho štipendia alebo iného druhu sociálnej podpory a jednu z týchto možností ste zaškrtli vo svojej prihláške (uplatniť si môžete iba jednu z vyššie uvedených možností, je takisto potrebné, aby ste čo najskôr (pred nástupom na mobilitu) do „OPTIONAL DOCUMENTS“ nahrali preukaz ŤZP / potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia, resp. iné potvrdenie dokladajúce vyššie uvedené.

Ak bude potrebné ešte niečo doplniť, budeme Vás kontaktovať. 

POZOR! 

Do „OPTIONAL DOCUMENTS“ viete nahrať aj viacero dokumentov.