STÁŽ POČAS ŠTÚDIA

CELÁ STÁŽ POČAS ŠTÚDIA, OD PODANIA PRIHLÁŠKY AŽ PO UKONČENIE MOBILITY, PREBIEHA PROSTREDNÍCTVOM MOBILITY ONLINE.

! Ak sa pomýlite v prihláške, NEPODÁVAJTE SI JU ZNOVU !

Ani v prípade zmeny dátumov mobility či krajiny/inštitúcie, v ktorej budete stážovať. 

KONTAKTUJTE MA PROSÍM PRE BLIŽŠIE INŠTRUKCIE !

 

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE TÝKAJÚCE SA:

  • ZELENÉHO CESTOVANIA
  • DRŽITEĽOV ŤZP PREUKAZU, POBERATEĽOV SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA A INEJ SOCIÁLNEJ PODPORY V SÚVISLOSTI S NEDOSTATKOM PRÍLEŽITOSTÍ

 

ZELENÉ CESTOVANIE

Pokiaľ ste v prihláške zaškrtli možnosť, že na cestu na mobilitu využijete zelené cestovanie, ste povinní čo najskôr (pred nástupom na mobilitu) do "OPTIONAL DOCUMENTS" (nájdete ich vo svojom „workflow“ po prihlásení do mobility online, pod „jazykovým certifikátom“) nahrať ČESTNÉ PREHLÁSENIE, ktoré nájdete tu: Výška grantu (uniba.sk) – v dolnej časti stránky. V prípade cesty vlakom alebo autobusom na konci mobility je potrebné doložiť aj platný cestovný lístok (nahrať do mobility online).

  • Ak ste možnosť "Green Travel" nezaškrtli v prihláške, môžete tak urobiť aj dodatočne.

 

DRŽITELIA ŤZP PREUKAZU, POBERATELIA SOCIÁLNEHO ŠTIPENDIA A INEJ SOCIÁLNEJ PODPORY V SÚVISLOSTI S NEDOSTATKOM PRÍLEŽITOSTÍ

Ak ste držiteľom ŤZP preukazu (trpíte celiakiou/diabetom) alebo ste registrovaným študentom so špecifickými potrebami či poberateľom sociálneho štipendia alebo iného druhu sociálnej podpory a jednu (uplatniť si môžete iba jednu z nich) z týchto možností ste zaškrtli vo svojej prihláške, je takisto potrebné, aby ste čo najskôr (pred nástupom na mobilitu) do „OPTIONAL DOCUMENTS“ nahrali preukaz ŤZP / potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia, resp. iné potvrdenie dokladajúce vyššie uvedené.

Ak bude potrebné ešte niečo doplniť, budeme Vás kontaktovať. 

 

POZOR! 

Do „optional documents“ sa dá nahrať iba jeden pdf súbor. Preto, keď chcete nahrať aj potvrdenie aj čestné prehlásenie pre zelené cestovanie, musíte oba dokumenty vložiť do jedného pdf.