POISTENIE POČAS MOBILITY

POISTENIE POČAS POBYTU NA MOBILITE ERASMUS+

Odporúčané poistenie:

1. Union – www.erapo.sk

2. Groupama - https://online.groupama.sk/

 

POISTENIE ERAPO:

Špecializované poistenie pre Erasmus+ študijné pobyty a najmä stáže.

Ide o prvý projekt poistenia, zriadené špeciálne pre potreby študentov uchádzajúcich sa o mobilitu Erasmus+, v spolupráci s poisťovňou UNION.

Poistenie zahŕňa všetky požadované typy poistného krytia pre všetky typy mobilít, vrátane poistenia zodpovednosti za škody a poistenia právnej ochrany.

Poistenie je možné uzatvoriť pre krajiny celého sveta a na ľubovoľnú dĺžku mobilít.

Poistenie sa uzatvára on-line s ponukou výberu balíkov krytia podľa typov mobilít, s podrobnými inštrukciami.

Doklad o poistení je potrebné nahrať do mobility online. Je nevyhnutnou súčasť Erasmus+ dokumentácie pred nástupom na mobilitu.  

Pre Erasmus+ stáže je poistenie povinné. Vybrať si môžete balíček standard alebo premium, ktorý obsahuje všetky potrebné poistné krytia. V rámci rizikovej skupiny si môžete zvoliť ponuku "turista", prípadne "manuálna práca", ktoré sa líšia výškou poistného krytia v prípade vzniku poistnej udalosti. Je potrebné zvážiť "charakter" stáže a svoje finančné možnosti. 

Pri objednávaní poistenia si môžete namodelovať jednotlivé typy poistenia v rámci konkrétneho balíčka a porovnať výslednú cenu.

Pre ERASMUS+ ŠTÚDIUM poistenie povinné nie je. Je však potrebné nahrať platný Európsky preukaz zdravotného poistenia, a to počas celého obdobia mobility. V prípade, že máte záujem sa dopoistiť, môžete využiť balíček basic obsahujúci len liečebné náklady.

Bližšie informácie k poisteniu nájdete na stránke: www.erapo.sk

V prípade otázok je potrebné kontaktovať priamo: info@erapo.sk alebo 0948 188 108 - telefonická asistencia pred uzatvorením poistenia i počas riešenia prípadných udalostí.

 

POISTENIE OD POISŤOVNE GROUPAMA:

Ďalšie poistenie vyvinuté pre študentov, ktorí sa zúčastnia študijného pobytu alebo stáže v zahraničí.

Viac informácií na: https://online.groupama.sk/

 

VLASTNÉ POISTENIE:

Akceptuje sa aj vlastné poistenie, pokiaľ ho má študent uzatvorené. AVŠAK aj toto musí zahŕňať všetky 4 povinné kategórie poistenia (pozri TU).

 

PRE ERASMUS+ STÁŽISTOV JE KOMERČNÉ POISTENIE POVINNÉ A ŠTUDENT BEZ UZATVORENIA POISTENIA NEMÔŽE VYCESTOVAŤ.

PRI UZATVÁRANÍ POISTENIA LIEČEBNÝCH NÁKLADOV SA ODPORÚČA ZOHĽADNIŤ AJ "NADŠTANDARDNÚ" STAROSTLIVOSŤ, KEBY STE MUSELI VYUŽIŤ SLUŽBY SÚKROMNÉHO ZDRAVOTNÍCKEHO ZARIADENIA.