EUROPASS-MOBILITA DOKUMENT

EUROPASS - MOBILITA (POTVRDENIE O MOBILITE)

EUROPASS - MOBILITA ...

... je dokument, ktorý potvrdzuje vedomosti, zručnosti a kompetencie študenta získané prostredníctvom programov na podporu mobility (napr. Erasmus+), získané počas obdobia stráveného v zahraničí. 

Slúži v podstate ako informácia, napríklad pre budúceho zamestnávateľa o tom, kde študent absolvoval svoju mobilitu, za akým účelom a aké teoretické vedomosti a praktické zručnosti získal v nasledujúcich oblastiach:

 • pracovné zručnosti,
 • jazykové zručnosti,
 • digitálne zručnosti,
 • organizačné a riadiace zručnosti,
 •  komunikačné zručnosti,
 • ďalšie zručnosti.

Dokument Europass – mobilita  vydáva spoločne vysielajúca a prijímajúca organizácia, ktoré mobilitu organizujú.

Pred  vydaním potvrdenia vysielajúca inštitúcia (fakulta) zaregistruje študenta, a to žiadosťou o pridelenie registračného čísla.

POSTUP NA ZÍSKANIE EUROPASS-MOBILITA

1. Študent si podľa vzoru nižšie vyplní dokument Europass - mobilita (SJ verzia) / Europass mobility (EN verzia).

2. Študent vyplnený dokument vo wordovej forme pošle svojej fakultnej administrátorke na kontrolu.

3. Fakultná administrátorka požiada o pridelenie registračného čísla a toto doplní do dokumentu.

4. Doplnený dokument bude následne potvrdený domácou fakultou a zaslaný študentovi na podpis.

5. Študent postúpi dokument na podpis prijímajúcou inštitúciou; dokument podpisuje zodpovedná osoba / mentor priamo z pracoviska ( napr. z lekárne / laboratória na univerzite v prípade stáže alebo fakultným / akademickým koordinátorom pre Erasmus+ v prípade štúdia), na ktorom študent absolvoval svoju mobilitu (stáž / štúdium).


VZOR NA VYPLNENIE DOKUMENTU:

Študent si môže vyplniť obe verzie dokumenty.

Pre stáž stačí vyplniť  a na podpisy poslať IBA PRVÉ DVE STRANY dokumentu. Dolu v päte si študent môže kľudne upraviť číslovanie strán z 1/3 a 2/3 na 1 / 2 a 2/2.

PRE KAŽDÝ AKADEMICKÝ ROK A KAŽDÝ TYP MOBILITY (STÁŽ / ŠTÚDIUM) ŠTUDENT VYPĹŇA SAMOSTATNÝ EUROPASS DOKUMENT.

AKO SI VYTVORIŤ PROFESIONÁLNY ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÝ LIST NA EUROPASS.SK

Nová európska online platforma, spustená od 1. 7. 2020 ponúka zaregistrovaným používateľom:

 • Možnosť vytvoriť si profesionálny európsky štrukturovaný životopis v 29 preddefinovaných jazykoch, v rôznych formátoch podľa požiadaviek zamestnávateľa (s priloženým inštruktážnym videom).
 • Možnosť vytvoriť si profesionálny štrukturovaný motivačný list v 29 preddefinovaných jazykoch.
 • V sekcii: "Moja knižnica" - ukladať a zoraďovať si svoje vytvorené životopisy, motivačné listy, ale i získané certifikáty a diplomy a tieto zdieľať so svojím zamestnávateľom.
 • V sekcii "Moje zručnosti" - pomocou preddefinovaných zručnosti vytvoriť si profil svojich osobných zručností a zistiť svoje silné, ale i slabé stránky.
 • V sekcii "Moje záujmy" - prostredníctvom ponúkaných možností si do svojho osobného profilu pridať preferované krajiny, miesta, v ktorých by ste radi pracovali alebo ktoré by ste radi navštívili za účelom vzdelávania. Sekcia rovnako ponúka možnosti bližšie definovať svoje záujmy s ohľadom na budúce zamestnanie.
 • Možnosť vyhľadať si prácu prostredníctvom európskeho portálu pre pracovnú mobilitu - EURES.
 • Zdieľať svoj vytvorený osobný profil s budúcim zamestnávateľom.

 

KLIKNI NA EUROPASS.SK A ZAREGISTRUJ SA NA WWW.EUROPASS.EU.