PREZENTÁCIE K ERASMUS+ MOBILITÁM

AKADEMICKÝ ROK 2021/2022

ERASMUS+ INFO DAY 2021 (webinár organizovaný 20. októbra 2021 v rámci Zahraničného týždňa):

 (Fotodokumentácia v prezentácii je použitá so súhlasom študentov.)