Aktuality

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK NA VEĽTRHU VZDELÁVANIA AKADÉMIA & VAPAC

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK NA VEĽTRHU VZDELÁVANIA  AKADÉMIA & VAPAC  

10. – 12. OKTÓBRA 2017  AEGON ARÉNA NTC, PRÍKOPOVA 6, BRATISLAVA

V dňoch od 10. do 12. októbra 2017 sa Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského so všetkými fakultami UK zúčastnila na 21. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC, ktorý sa konal v priestoroch AEGON arény NTC.

V stánku Farmaceutickej fakulty UK ste mohli stretnúť tím profesionálov zložený z renomovaných profesorov fakulty, študentov a zástupcov študijného oddelenia.

Záujemcovia o štúdium mali možnosť

* vidieť ukážky tvorby našich študentov

porozprávať sa s renomovaními profesormi, ktorí im poskytli informácie o štúdiu, výučbe, skúsenostiach z praxe, možnostiach ďalšieho uplatnenia v reálnom živote

stretnúť študentov a porozprávať sa o študentskom živote na fakulte a získať informácie z prvej ruky o realite vysokoškolského štúdia

*  a pracovníci študijného oddelenia poskytli záujemcom informácie o prijímacom konaní a ďalších praktických veciach ohľadne štúdia na fakulte