Aktuality

13. 2. 2019 sa konal deň otvorených dverí na FaF UK

Farmaceutická fakulta UK organizuje pravidelný Deň otvorených dverí v spolupráci so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF).

Tento rok sa konal 13. februára 2019. Pre záujemcov bola pripravená prezentácia školy, jej pracovísk a študijných programov, prezentácia aktivít študentského spolku,  prehliadka vybraných priestorov, laboratórií, vedeckých činností, ako aj diskusia o štúdiu na FaF UK a o prijímacom konaní so zástupcom vedenia fakulty a pracovníkmi študijného oddelenia

Videoreportáž o Dni otvorených dverí z roku 2018 si môžete pozrieť na Youtube, na kanáli UK.

Stále môžete diskutovať navzájom a so staršími študentmi zo SSŠF na facebookovej skupine pre záujemcov o štúdium a prijímacie konanie na akademický rok 2019/2020. Ponúkame vám aj virtuálnu prehliadku vybraných priestorov v budovách fakulty (aula, prednáškové sály, učebne a laboratóriá).

Informácie sú k dispozícii aj na webe FaF UK v časti prijímacie konanie, nájdete tam aj časť "Najčastejšie otázky uchádzačov" alebo na facebooku: Farmaceutická fakulta.

Prečítajte si aj časopis Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na UK v akademickom roku 2019/20 (mimoriadne číslo 2018, PDF). 

DOD 2019 (foto: Peter Krajčovič)
DOD 2019 (foto: Peter Krajčovič)
DOD 2019 (foto: Peter Krajčovič)
DOD 2019 (foto: Peter Krajčovič)
DOD 2019 (foto: Peter Krajčovič)
DOD 2019 (foto: Peter Krajčovič)
DOD 2019 (foto: Peter Krajčovič)
DOD 2019 (foto: Miroslav Habán)
 

FARMACEUTICKÁ FAKULTA UK NA 22. ročníku veľtrhu štúdia a kariéry AKADÉMIA & VAPAC®

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského Vás všetkých srdečne pozýva do svojho stánku na veľtrhu AKADÉMIA & VAPAC 2018

9. – 11. OKTÓBRA 2018 v priestoroch AEGON arény NTC

V stánku Farmaceutickej fakulty UK nájdete tím zložený z renomovaných profesorov fakulty, študentov a zástupcov študijného oddelenia.

PRÍDŤE SA ZOZNAMIŤ S FARMÁCIOU v PRAXI čaká Vás 

ukážka tvorby našich študentov, výroba a plnenie tabletiek, môžete si namiešať vlastný krém alebo vyskúšať chuť liečivých sirupov a mnoho iných úžasných vecí a pokusov

renomovaní profesori, ktorí Vám poskytnú informácie o štúdiu, výučbe, skúsenostiach z praxe, možnostiach ďalšieho uplatnenia v reálnom živote, a ktorých sa možete opýtať všetko čo len budete chcieť

študenti zo Slovenského spolku študentov farmácie, ktorí sa radi podelia o zážitky zo študentského života na fakulte, kreatívnych a vedeckých projektoch a získate informácie z prvej ruky o realite vysokoškolského štúdia

študijné oddelenie s kompletným balíkom informácií o prijímacom konaní a ďalších praktických veciach ohľadne štúdia na fakulteČaká Vás

viac info na: http://www.akademiavapac.sk/sk/veltrh 

Tešíme sa na Vás