Študijné oddelenie

E -mail: studijne@fpharm.uniba.sk ; faf.studijneuniba.sk ; faf.studyuniba.sk 

Telefón: +421 2 9016 9141, 142, 144, 145, 146, 147

Kde nás nájdete: hlavný vchod z ulice Odbojárov 10, prízemie - chodba vpravo, prvé dvere vpravo

Farmaceutická fakulta UK

Odbojárov 10

832 32 Bratislava

Štandardné úradné hodiny počas semestra

Deň Od Do
Pondelok 13:00 15:00
Utorok 9:00 11:00
Streda 13:00 15:00
Štvrtok 9:00 11:00
Piatoknestránkový deň

*Mimo úradných hodín nás môžete kontaktovať  prostredníctvom mailu: studijnefpharm.uniba.sk alebo telefonicky v čase od 8.00 h - 16.00 h. 


ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA
ČLENOVIA PEDAGOGICKEJ KOMISIE
I. rok štúdiaPharmDr. Katarína MARÁKOVÁ, PhD.marakovafpharm.uniba.skTelefónny kontakt: (02) 9016 9248
II. rok štúdiaPharmDr. Andrea BALAŽOVÁ, PhD. balazovafpharm.uniba.skTelefónny kontakt: (02) 9016 9309, 9316 VOIP klapka: 9-32-315
III. rok štúdiaPharmDr. Iva KAPUSTÍKOVÁ, PhD.kapustikovafpharm.uniba.skTelefónny kontakt: (02) 9016 9224
IV. rok štúdiaPharmDr. Eva KRÁĽOVÁ, PhD.kralovafpharm.uniba.skTelefónny kontakt: (02) 9016 9363
V. rok štúdiaPharmDr. Vladimír FORMAN, PhD.formanfpharm.uniba.skTelefónny kontakt: (02) 9016 9208

KONTAKTNÉ OSOBY

 

Ing. Jana IVANOVÁ

vedúca študijného oddelenia
e-mail: jana.ivanovafpharm.uniba.sk 
tel: +421 2 9016 9142
miestnosť: č. O - 5 (budova Odbojárov 10, prízemie)

  

Silvia VITTEKOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9147
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia, školné a poplatky, sociálne a motivačné štipendiá, študenti so špecifickými potrebami

 

Ing. Silvia ZOLVÍKOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9145
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia 1. - 5. ročník, ubytovanie, študentské preukazy ISIC

 

Silvia HUDECOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9141
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia 1. - 5. ročník, archív

 

Zuzana BENKOVÁ
referentka

e-mail: faf.studyuniba.sk, studijnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9146
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti bakalárskeho štúdia 1. - 3. ročníka, študenti magisterského štúdia v anglickom programe, doplňujúca skúška

 

Mgr. Zuzana OLLÉ
referentka

e-mail: specializacnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9144
miestnosť: O - 9  (budova Odbojárov 10, prízemie, Dekanát)
poznámka: špecializačné štúdium, rigorózne konanie

 

Martin JAMROŠKOVIČ
správca
e-mail: ais2fpharm.uniba.sk, martin.jamroskovicfpharm.uniba.sk
poznámka: Administrátor AIS2, Rozvrhový správca

 

Elena VILÉMOVÁ
webmaster
e-mail: webmasterfpharm.uniba.sk
poznámka: webmaster, facebook, instagram