Študijné oddelenie

 E -mail: studijne@fpharm.uniba.sk 

Telefón: 02/ 501 17 146, 145, 147, 142, 141

Kde nás nájdete: hlavný vchod z ulice Odbojárov 10, prízemie - chodba vpravo, prvé dvere vpravo

Farmaceutická fakulta UK

Odbojárov 10

832 32 Bratislava

Úradné hodiny

Deň Od Do
Pondelok 13:00 15:00
Utorok 9:00 11:30
Streda 9:00 11:30
Štvrtok 9:00 11:30
Piatok 9:00 11:30


<output>

5r FA+3r ZDP

2.9.2016

8:00 – 13:30

</output>

Personálne obsadenie:

Mgr. Michaela Belešová

Vedúca študijného oddelenia

Študenti bakalárskeho štúdia 1. - 3. ročník

Študenti magisterského štúdia 1. ročník

Prijímacie konanie

Školné a poplatky

Rigorózne konanie

Špecializačné štúdium

Uznávanie známok z predchádzajúceho štúdia

e-mail: belesova@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 142

 

Mgr. Adriana Lendvayová

Študenti magisterského štúdia 2. a 3. ročník

Doplňujúca skúška

Ubytovanie študentov, ISIC

Prijímacie konanie

Študenti so špecifickými potrebami

e-mail: lendvayova@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 145

 

Silvia Vitteková

Študenti magisterského štúdia 4. a 5. ročník

Sociálne a motivačné štipendiá

Prijímacie konanie

Študentské pôžičky

e-mail: vittekova@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 147

 

Martin Kerek

AIS2, webmaster, rozvrhový správca

Študenti zahraničného magisterského štúdia 1. - 5. ročník

Prijímacie konanie zahraničné štúdium

e-mail: ais2@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 141