Študijné oddelenie

E -mail: studijne@fpharm.uniba.sk ; faf.studijneuniba.sk ; faf.studyuniba.sk 

Telefón: +421 2 9016 9146, 145, 147, 144, 142, 141

Kde nás nájdete: hlavný vchod z ulice Odbojárov 10, prízemie - chodba vpravo, prvé dvere vpravo

Farmaceutická fakulta UK

Odbojárov 10

832 32 Bratislava

Štandardné úradné hodiny počas semestra

Deň Od Do
Pondelok 13:00 15:00
Utorok 9:00 11:00
Streda 13:00 15:00
Štvrtok 9:00 11:00
Piatoknestránkový deň

Úradné hodiny študijného oddelenia počas letných prázdnin v období od 1.7.2023 do 31.8.2023

Z dôvodu výpadku internetového pripojenia sú úradné hodiny dňa 19.07.2023 zrušené.

DeňOdDo
Pondeloknestránkový deň
Utoroknestránkový deň
Streda8.0015.00
Štvrtoknestránkový deň
Piatoknestránkový deň

Úradné hodiny študijného oddelenia počas septembra 2023

RočníkDniOd - do
2. rok štúdia FA/ZDP05.9.2023 (utorok)
11.9.2023 (pondelok)
18.9.2023 (pondelok)
25.9.2023 (pondelok)
8.00 h - 15.00 hA
3. rok štúdia FA/ZDP06.9.2023 (streda)
12.9.2023 (utorok)
19.9.2023 (utorok)
26.9.2023 (utorok)
8.00 h - 15.00 hA
4. rok štúdia FA07.9.2023 (štvrtok)
13.9.2023 (streda)
20.9.2023 (streda)
27.9.2023 (streda)
8.00 h - 15.00 hA
5. rok štúdia FA08.9.2023 (piatok)
14.9.2023 (štvrtok)
21.9.2023 (štvrtok)
28.9.2023 (štvrtok)
8.00 h - 15.00 hA

A Obedňajšia prestávka od 11.00 h - 13.00 h

*Mimo úradných hodín nás môžete kontaktovať na tel.č.: +421 2 9016 9146 alebo prostredníctvom mailu: studijnefpharm.uniba.sk v čase od 8.00 h - 16.00 h. 


ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA - ČLENOVIA PEDAGOGICKEJ KOMISIEŠTUDIJNÁ REFERENTKA
FARMÁCIAZDP
I. rok štúdiaPharmDr. Katarína MARÁKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02) 9016 9248Silvia Hudecová
/9141
Silvia Viteková
/9147
II. rok štúdiaPharmDr. Andrea BALAŽOVÁ, PhD. Telefónny kontakt: (02) 9016 9309, 9316 VOIP klapka: 9-32-315Ing. Silvia Zolvíková
/9145
Silvia Viteková
/9147
III. rok štúdiaPharmDr. Iva KAPUSTÍKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02) 9016 9224Ing. Silvia Zolvíková
/9145
Silvia Viteková
/9147
IV. rok štúdiaPharmDr. Eva KRÁĽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02) 9016 9363 Silvia Hudecová
/9141
V. rok štúdiaPharmDr. Vladimír FORMAN, PhD.Telefónny kontakt: (02) 9016 9208 Silvia Hudecová
/9141

KONTAKTNÉ OSOBY

 

Ing. Jana IVANOVÁ

vedúca študijného oddelenia
e-mail: jana.ivanovafpharm.uniba.sk 
tel: +421 2 9016 9142
miestnosť: č. O - 5 (budova Odbojárov 10, prízemie)

  

Silvia VITTEKOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9147
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia, školné a poplatky, sociálne a motivačné štipendiá, študenti so špecifickými potrebami

 

Ing. Silvia ZOLVÍKOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9145
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia 1. - 5. ročník, ubytovanie, študentské preukazy ISIC

 

Silvia HUDECOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9141
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia 1. - 5. ročník, archív

 

Zuzana BENKOVÁ
referentka

e-mail: faf.studyuniba.sk, studijnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9146
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti bakalárskeho štúdia 1. - 3. ročníka, študenti magisterského štúdia v anglickom programe, doplňujúca skúška

 

Mgr. Zuzana OLLÉ
referentka

e-mail: specializacnefpharm.uniba.sk
tel.: +421 2 9016 9144
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: špecializačné štúdium, rigorózne konanie

 

Martin JAMROŠKOVIČ
správca
e-mail: ais2fpharm.uniba.sk, martin.jamroskovicfpharm.uniba.sk
poznámka: Administrátor AIS2, Rozvrhový správca

 

Elena VILÉMOVÁ
webmaster
e-mail: webmasterfpharm.uniba.sk
poznámka: webmaster, facebook, instagram