Študijné oddelenie

E -mail: studijne@fpharm.uniba.sk ; faf.studijneuniba.sk ; faf.studyuniba.sk 

Telefón: 02/ 501 17 146, 145, 147, 144, 142, 141

Kde nás nájdete: hlavný vchod z ulice Odbojárov 10, prízemie - chodba vpravo, prvé dvere vpravo

Farmaceutická fakulta UK

Odbojárov 10

832 32 Bratislava

OZNAMY

Oznamujeme študentom, že Študijné oddelenie FaF UK bude 31. októbra 2022 zatvorené.

Štandardné úradné hodiny počas semestra

Deň Od Do
Pondelok 13:00 15:00
Utorok 9:00 11:00
Streda 13:00 15:00
Štvrtok 9:00 11:00
Piatoknestránkový deň

*Mimo úradných hodín nás môžete kontaktovať na tel.č.: 02/ 501 17 146 alebo prostredníctvom mailu: studijnefpharm.uniba.sk v čase od 8.00 h - 16.00 h. 


ŠTUDIJNÍ PORADCOVIA - ČLENOVIA PEDAGOGICKEJ KOMISIEŠTUDIJNÁ REFERENTKA
FARMÁCIAZDP
I. rok štúdiaPharmDr. Andrea BALAŽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 309Ing. Silvia Zolvíková
/145
Silvia Viteková
/147
II. rok štúdiaPharmDr. Iva KAPUSTÍKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 224Ing. Silvia Zolvíková
/145
Silvia Viteková
/147
III. rok štúdiaPharmDr. Eva KRÁĽOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 363Silvia Hudecová
/141
Silvia Viteková
/147
IV. rok štúdiaPharmDr. Vladimír FORMAN, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 208 Silvia Hudecová
/141
V. rok štúdiaPharmDr. Katarína MARÁKOVÁ, PhD.Telefónny kontakt: (02)501 17 248 Silvia Hudecová
/141

KONTAKTNÉ OSOBY

 

Ing. Jana IVANOVÁ
vedúca študijného oddelenia
e-mail: jana.ivanovafpharm.uniba.sk
tel: (02) 50 117 142, 146
miestnosť: č. O - 5 (budova Odbojárov 10, prízemie)

 

Silvia VITTEKOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 147
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: školné a poplatky, sociálne a motivačné štipendiá, rigorózne konania

 

Ing. Silvia ZOLVÍKOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 145
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia 1. a 2. ročník, ubytovanie, študentské preukazy ISIC

 

Silvia HUDECOVÁ
referentka
e-mail: studijnefpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 141
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti magisterského štúdia 3. - 5. ročník, študenti so špecifickými potrebami, doplňujúca skúška

 

Mgr. Zuzana OLLÉ
referentka

e-mail: specializacnefpharm.uniba.sk
tel.: (02) 50 117 144
miestnosť: prízemie - prvé dvere vpravo (budova Odbojárov 10)
poznámka: študenti bakalárskeho štúdia 1. - 3. ročníka, špecializačné štúdium

 

Martin JAMROŠKOVIČ
správca
e-mail: ais2fpharm.uniba.sk, martin.jamroskovicfpharm.uniba.sk
poznámka: Administrátor AIS2, Rozvrhový správca

 

Elena VILÉMOVÁ
webmaster
e-mail: webmasterfpharm.uniba.sk
poznámka: webmaster, facebook, instagram