Študijné oddelenie

 E -mail: studijne@fpharm.uniba.sk ; faf.studijneuniba.sk ; faf.studyuniba.sk 

Telefón: 02/ 501 17 146, 145, 147, 144, 142, 141

Kde nás nájdete: hlavný vchod z ulice Odbojárov 10, prízemie - chodba vpravo, prvé dvere vpravo

Farmaceutická fakulta UK

Odbojárov 10

832 32 Bratislava

Úradné hodiny*

Deň Od Do
Pondelok 13:00 15:00
Utorok 9:00 11:30
Streda 9:00 11:30
Štvrtok 9:00 11:30
Piatok 9:00 11:30


<output>

5r FA+3r ZDP

2.9.2016

8:00 – 13:30

</output>

 

Personálne obsadenie:

Mgr. Michaela Belešová

Vedúca študijného oddelenia 
(kompletná agenda podľa potreby)

Prijímacie konanie

Školné a poplatky

Rigorózne konanie

Špecializačné štúdium

Uznávanie známok z predchádzajúceho štúdia

e-mail: belesova@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 142

 

Michaela Demeterová

Študenti magisterského štúdia 3. ročník 

Študenti anglického magisterského štúdia 1. - 5. ročník

Prijímacie konanie na štúdium v anglickom jazyku

e-mail: demeterovafpharm.uniba.sk 

tel.: 02/501 17 144

 

Mgr. Adriana Lendvayová 

Študenti magisterského štúdia 4. a 5. ročník

Študenti bakalárskeho štúdia 1. - 3. ročník

Doplňujúca skúška

Ubytovanie študentov, ISIC

Prijímacie konanie

Študenti so špecifickými potrebami

e-mail: lendvayova@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 145

 

Silvia Vitteková

Študenti magisterského štúdia 1. a 2. ročník

Sociálne a motivačné štipendiá

Prijímacie konanie

Študentské pôžičky

e-mail: vittekova@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 147

 

Martin Kerek

Administrátor AIS2

Webmaster

Rozvrhový správca

e-mail: ais2@fpharm.uniba.sk

tel.: 02/501 17 141