Odborová organizácia

Vitajte na stránkach Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava
(Základná organizácia OZ PŠaV)

Sídlo:
ZO OZ PŠaV pri FaF UK
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava


<output>02/501 17 363</output>

<output>02/501 17 363</output>

Organizačná štruktúra:
Fakultný výbor - 4 členovia
Revízna komisia - 2 členovia
Komisia rekreačná
Komisia kultúrno-športová
Komisia sociálna
Komisia stravovacia

 

 

Predseda fakultného výboru

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová CSc.

Tel.: 02/501 17 369

STANKOVIČOVAfpharm.uniba.sk

 

 

Prihláška do Odborovej organizácie