Odborová organizácia

Vitajte na stránkach Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava
(Základná organizácia OZ PŠaV)

Sídlo:
ZO OZ PŠaV pri FaF UK
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava


<output>02/501 17 363</output>

<output>02/501 17 363</output>

Organizačná štruktúra:


Fakultný výbor - 4 členovia

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc. - predsedníčka

Lenka Svobodová - tajomníčka a hospodárka FV

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD. - predseda BOZP komisie, usekový dôverník

Zdenka Plaštiaková - predsedníčka rekreačnej komisie, sociálnej komisie

 

Revízna komisia - RNDr. Daniela Tekeľová, CSc., PharmDr. Tomáš Rajtík, PhD.

Komisia kultúrno športová - Lenka Svobodová

Komisia rekreačná - Zdenka Plaštiaková

Komisia sociálna - Zdenka Plaštiaková

 

 

 

Predseda fakultného výboru

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová CSc.

Tel.: 02/501 17 369

stankovicovafpharm.uniba.sk

 

 

 

Prihláška do Odborovej organizácie