Odborová organizácia

Vitajte na stránkach Základnej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského, Bratislava
(Základná organizácia OZ PŠaV)

Sídlo:
ZO OZ PŠaV pri FaF UK
Farmaceutická fakulta UK
Odbojárov 10
832 32 Bratislava

Organizačná štruktúra:
Fakultný výbor - 4 členovia
Revízna komisia - 2 členovia
Komisia rekreačná
Komisia kultúrno-športová
Komisia sociálna
Komisia stravovacia

 

Aktuality:

Na webovom sídle zväzu sú zverejnené najnovšie informácie:

 


 

Určite ti nie je jedno,

  • či budeš pracovať v dôstojných podmienkach, so základnou existenčnou istotou a v právnom rámci;
  • či dostaneš za svoju prácu primeraný plat, ktorý sa ti bude postupne zvyšovať podľa ekonomických možností spoločnosti;
  • či   ti zamestnávateľ poskytne možnosti na budovanie pracovnej kariéry podporovaním tvojho ďalšieho vzdelávania;
  • či v prípadných pracovnoprávnych sporoch nebudeš ťahať za kratší koniec;
  • či v prípade choroby nebudeš nútený značne obmedziť svoju životnú úroveň;
  • či dostaneš materiálnu pomoc v čase, keď očakávaš prírastok do rodiny, alebo v čase, keď sa dostaneš z akéhokoľvek dôvodu do tiesnivej finančnej situácie;
  • či pri odchode do dôchodku budeš odkázaný len na štátny prvý pilier;
  • či budeš mať podmienky na zotavenie, regeneráciu, kultivované trávenie voľného času;
  • či budeš za sebou cítiť podporu silného, solidárneho a kompetentného spoločenstva.

 

Kto ti to všetko môže zaručiť?