Rekreačné pobyty

Rekreašné pobyty 2023

 

 

Rekreačné pobyty 2022

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku organizuje pre deti svojich členov vo veku 8 – 14 rokov 4. letný detský tábor (4. LDT) v rekreačnom zariadení CROCUS Kežmarské Žľaby.

Deti strávia vo Vysokých Tatrách zaujímavý program zameraný na spoznávanie prírody, športové, spoločenské a kultúrne aktivity.

Termín LDT je 10. júl – 16. júl 2022.

Cena tábora je 150 eur za dieťa (+ 60 eur dotácia OZ PŠaV – hradená z prostriedkov zväzu).

V prípade, že organizátor LDT disponuje voľnými miestami pre dieťa, ktorého rodičia nie sú členmi OZ PŠaV je cena za LDT 210 eur.

V cene nie je zahrnuté: poistenie (vrátane poistenia do hôr proti úrazu), odcudzeniu cudzej veci a zodpovednosti za spôsobenú škodu).

Poistenie uhradí rodič účastníka, najneskôr 1 deň pred nástupom do LDT, pričom pri nástupe dieťaťa do LDT predloží fotokópiu dokladu.

Vyplnenú a zákonným zástupcom podpísanú prihlášku s potvrdením členstva v OZ PŠaV je potrebné naskenovať a zaslať mailom najneskôr do 6. júna 2022 na adresu: rengi@ozpsav.sk.

V prípade väčšieho počtu prihlásených detí ako umožňujú kapacitné možnosti rekreačného zariadenia bude rozhodujúci dátum doručenia prihlášky a členstvo aspoň jedného z rodičov v OZ PŠaV na Slovensku.

 

podrobné pokyny k prihláške, platbe a programu nájdete na linku: https://www.ozskolstva.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/4-letny-detsky-tabor-oz-psav-na-slovensku.alej

 

Rekreačné pobyty rok 2021

<output>Ponuka rekreačných pobytov na jar a VN 2018</output>

Rekreačných pobyty jesen/zima 2021-2022

<output>Ponuka rekreačných pobytov na jar a VN 2018</output>

<output>Ponuka rekreačných pobytov na jar a VN 2018</output>