Sociálný fond

Doplnkové dôchodkové sporenie

Výhody doplnkového dôchodkového sporenia       

  1. (+) Najznámejšou a najväčšou výhodou sú príspevky do tretieho piliera od zamestnávateľa, ktoré môže získať zamestnanec. Vďaka tejto výhode je 3. pilier obľúbenou cestou prípravy na dôchodok.
  2. (+) Výhoda sa týka aj zamestnávateľov. Tí si môžu zaplatené príspevky do 3. piliera zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a účastníka sporenia – zamestnanca.
  3. (+) 3 pilier umožňuje zníženie základu dane o sumu rovnú ročným príspevkom doň. Maximálne však do sumy 180 eur. Na dani tak účastník môže ušetriť až 34,2 eur ročne.
  4. (+) Tretí pilier ponúka široký výber a možnosť zmeniť doplnkovú dôchodkovú spoločnosť alebo fond.
  5. (+) Dedičnosť. V prípade úmrtia účastníka na doplnkovom dôchodkovom sporení sú prostriedky nazhromaždené v ňom predmetom dedičského konania alebo sú odkázané osobe či osobám uvedených na účastníckej zmluve.