Kontakty

doc. MUDr. Tatiana STANKOVIČOVÁ, CSc.

 • predsedníčka FV, agenda sociálneho fondu
 • Katedra farmakológie a toxikológie, miestnosť 6-K,
 • tel. 02/501 17 369

PharmDr. Tomáš RAJTÍK, PhD.

 • revízna komisia
 • Katedra farmakológie a toxikológie
 • tel. 02/ 501 17 391

Lenka SVOBODOVÁ

 • hospodár, tajomník, kultúrno - športová komisia, úsekový dôverník
 • Katedra farmakológie a toxikológie
 • tel. 02/501 17 375 02/501 17 371

Mgr. Dalibor LUDVIG, PhD.

 • komisia BOZP, úsekový dôverník
 • Katedra telesnej výchovy a športu
 • tel.: 02/501 17 932

Zdenka PLAŠTIAKOVÁ

 • sociálna komisia, rekreačná, úsekový dôverník
 • Fakultná lekáreň
 • tel.: 02/ 501 17 186

Ing. Iveta PECHOVÁ, PhD.

 • úsekový dôverník
 • Katedra chemickej teórie liečiv
 • tel.: 02/501 17 324

RNDr. Daniela TEKEĽOVÁ, CSc.

 • revízna komisia, úsekový dôverník
 • Katedra farmakognózie a botaniky
 • tel.: 02/501 17 211

Kristína SATKOVÁ

 • web
 • revízna komisia
 • Katedra fyzikálnej chémie liečiv
 • tel.: 02/501 17 285