Kontakty

FAKULTNÝ VÝBOR ZO OZ PŠaV

<output>Fakultný výbor ZO OZ PŠaV</output>

doc. MUDr. Tatiana Stankovičová, CSc.

 • predsedníčka FV, agenda sociálneho fondu
 • Katedra farmakológie a toxikológie, miestnosť 6-K,
 • tel. 02/501 17 369

Lenka Svobodová

 • Tajomník FV, hospodár, predsedníčka komisie, kultúrna komisia, športová komisia, 
 • Katedra farmakológie a toxikológie
 • tel. 02/ 501 17 375, 02/501 17 371

Mgr. Dalibor Ludvig, PhD.

 • BOZP, usekový dôverník
 • Katedra telesnej výchovy a športu,
 • tel. 02/501 17 932

Zdenka Plaštiaková

 • predsedníčka komisie, sociálna komisia, rekreačná komisia, úsekový dôverník
 • Fakultná lekáreň
 • tel.: 02/501 17 186

Ing. Iveta Pechová, PhD.

 • úsekový dôverník
 • Katedra chemickej teórie liečiv
 • tel.: 02/ 501 17 324

RNDr. Daniela Tekelová, CSc.

 • revízna komisia
 • Katedra farmakognózie a botaniky
 • tel.: 02/501 17 211

Júlia Didáková

 • člen reviznej komisie, úsekový dôverník
 • Katedra fyzikálnej chémie liečiv
 • tel.: 02/ 501 17 286

Kristína Satková

 • web
 • Katedra fyzikálnej chémie liečiv
 • tel.: 02/501 17 285