Kontakty

PharmDr. Tomáš RAJTÍK, PhD.

 • Predseda FV
 • Katedra farmakológie a toxikológie
 • tel. +421 2 9016 9391

Mgr. Dalibor LUDVIG, PhD.

 • Podpredseda FV, komisia BOZP
 • Katedra telesnej výchovy a športu
 • tel.: 02/501 17 932

doc. MUDr. Tatiana STANKOVIČOVÁ, CSc.

 • Tajomník FV, agenda sociálneho fondu
 • Katedra farmakológie a toxikológie, miestnosť 6-K,
 • tel. +421 2 9016 9369

Lenka SVOBODOVÁ

 • hospodár, kultúrno - športová komisia, úsekový dôverník
 • Katedra farmakológie a toxikológie
 • tel. 02/501 17 375 02/501 17 371

Zdenka PLAŠTIAKOVÁ

 • sociálna komisia, rekreačná, úsekový dôverník
 • Fakultná lekáreň
 • tel.: 02/ 501 17 186

RNDr. Daniela TEKEĽOVÁ, CSc.

 • Predsedníčka revíznej komisie, úsekový dôverník
 • Katedra farmakognózie a botaniky
 • tel.: 02/501 17 211

Kristína SATKOVÁ

 • web, členka revíznej komisie
 • Katedra fyzikálnej chémie liečiv
 • tel.: +421 2 9016 9285
 • Referát verejného obstarávania
 • tel.: 02/501 17 105