Chcem študovať

Pregraduálne štúdium

Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

I. stupeň štúdia (3-ročné bakalárske denné štúdium)

CHEM VEDIEŤ VIAC


FARMÁCIA

spojený I. + II. stupeň štúdia (5-ročné denné magisterské štúdium)

CHCEM VEDIEŤ VIAC


FARMÁCIA V ANGLICKOM JAZYKU

spojený I. + II. stupeň štúdia (5-ročné denné magisterské štúdium)

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Postgraduálne štúdium

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

III. stupeň štúdia (4-ročné denné štúdium/5-ročné externé štúdium)

CHCEM VEDIEŤ VIAC


RIGORÓZNE KONANIE

denné štúdium/externé štúdium

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Ďalšie vzdelávanie

ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM V ODBORE LEKÁRENSTVO

Štandardná dĺžka štúdia je 3 roky. Od 1. apríla 2022 umožňuje zmena legislatívy absolvovať špecializačné štúdium aj skôr ako za 3 roky

CHCEM VEDIEŤ VIAC

Iné vzdelávanie

DOPLŇUJÚCA SKÚŠKA

na uznanie dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon zdravotníckeho povolania farmaceut vydaného v treťom štáte

CHCEM VEDIEŤ VIAC