Útvary dekanátu

Útvar:Meno a priezvisko:E-mail:Telefón:
Tajomník fakultyIng. Peter SlovákTFfpharm.uniba.sk+421 2 50117 104
Asistentka tajomníkaJana BláhováATFfpharm.uniba.sk+421 2 50117 103

Referát vedecko-výskumnej činnosti a zahraničných stykov

Mgr. Adriana Lendvayováovfpharm.uniba.sk+421 2 50117 107
Referát pre medzinárodné vzťahy a mobilityMgr. Kristína Piatničková, PhD.erasmusfpharm.uniba.sk+421 2 50117 132
Referát ľudských zdrojovIng. Jana Slobodníkovápersonalnefpharm.uniba.sk+421 2 50117 138
Referát ekonomiky práce a mzdovej učtárneMgr. Janette Baše
Jozefína Ducárová 
rmufpharm.uniba.sk+421 2 50117 139                     
Referát BOZ a CO

Safety Control-VT2, s.r.o.

bozfpharm.uniba.sk +421 2 50 117 116
Referát plánu a rozpočtu Kvetoslava Brezinováparfpharm.uniba.sk +421 2 50 117 109
Referát všeobecnej učtárneIng. Adriána Liskovská
Jana Bláhová 
vufpharm.uniba.sk  +421 2 50 117 116
Referát správy majetkuJuliana Inczédiováemafpharm.uniba.sk+421 2 50 117 106

Referát ekonomických služieb a vyúčtovania zahraničných pracovných ciest

Jana Bláhovárzsfpharm.uniba.sk+421 2 50 117 112
PokladňaJana BláhováÚradné hodiny: streda 10.00 – 12.00
Referát verejného obstarávaniaRadovana Hudecovárvofpharm.uniba.sk+421 2 50117 105
Centrum projektovej spolupráce......+421 2 50117 132

Oddelenie integrovaného informačného a komunikačného systému (IIKS)

Ing. Karol Liebliiksfpharm.uniba.sk+421 2 50117 108

Prevádzkový útvar hospodárskej správy

Ing. Peter Kováčhsfpharm.uniba.sk+421 2 50117 131
Archív, podateľňaViera Florekovápodatelnafpharm.uniba.sk