Útvary dekanátu

Útvar:Meno a priezvisko:E-mail:Telefón:
Tajomník fakultyIng. Peter SlovákTFfpharm.uniba.sk+421 2 9016 9104
Asistentka tajomníkaJana BláhováATFfpharm.uniba.sk+421 2 9016 9103

Oddelenie pre vedu, doktorandské štúdium a projektovej činnosti

Mgr. Adriana Lendvayováovfpharm.uniba.sk+421 2 9016 9107
Oddelenie zahraničných vzťahovMgr. Kristína Piatničková, PhD.erasmusfpharm.uniba.sk+421 2 9016 9132
Referát ľudských zdrojovBoboková Danapersonalnefpharm.uniba.sk+421 2 9016 9138
Referát ekonomiky práce a mzdovej učtárneMgr. Janette Baše
Jozefína Nemcová 
rmufpharm.uniba.sk+421 2 9016 9139                     
Referát BOZ a CO

Safety Control-VT2, s.r.o.

bozfpharm.uniba.sk +421 2 50 117 116
Referát plánu a rozpočtu Kvetoslava Brezinová,
Michaela Bláhová
brezinova9uniba.sk,
michaela.blahovauniba.sk
+421 2 9016 9109
Referát všeobecnej učtárneIng. Adriána Liskovská
Jana Bláhová 
vufpharm.uniba.sk  +421 2 9016 9116
Referát správy majetkuJuliana Inczédiováemafpharm.uniba.sk+421 2 9016 9106

Referát ekonomických služieb a vyúčtovania zahraničných pracovných ciest

Jana Bláhovárzsfpharm.uniba.sk+421 2 50 117 112
PokladňaJana BláhováÚradné hodiny: streda 10.00 – 12.00
Referát verejného obstarávaniaRadovana Hudecovárvofpharm.uniba.sk+421 2 9016 9105
Centrum projektovej spolupráce......+421 2 50117 132

Oddelenie integrovaného informačného a komunikačného systému (IIKS)

Ing. Karol Liebliiksfpharm.uniba.sk+421 2 9016 9001
+421 2 9016 9149

Prevádzkový útvar hospodárskej správy

Ing. Peter Kováčhsfpharm.uniba.sk+421 2 9016 9131
Archív, podateľňaViera Florekovápodatelnafpharm.uniba.sk