Etická rada

Zloženie Etickej rady FaF UK v Bratislave:

  • doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.
  • doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
  • PharmDr. Zuzana Kiliánová, PhD.
  • doc. PharmDr. Juraj Piešťanský, PhD.
  • doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.
  • PharmDr. Veronika Šimunková, PhD.
  • PaedDr. Viera Žufková, PhD.