Databázy na vyhľadávanie stáží

DATABÁZY NA VYHĽADÁVANIE STÁŽÍ:

ZOZNAM LEKÁRNÍ - v ktorých stážovali študenti v AR 2014/2015 až 2022/2023.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:

Priložený zoznam NIE JE oficiálnym zoznamom výučbových lekární odporúčaných FaF UK. Ide iba o lekárne, v ktorých už študenti stážovali v rámci programu Erasmus+ počas predošlých akademických rokov.

 

Ďalšie databázy na vyhľadávanie stáží:

 

erasmus-databaze.naep.cz/modules/erasmus/

(databáza záverečných správ študentov českých vysokých škôl z mobility Erasmus+ štúdium alebo stáž s veľmi cennými a praktickými radami a skúsenosťami)

 

Home - Internship Opportunities in Malta (stagemalta.org)

Our database – My Internship

http://erasmusintern.org/ - databáza v rámci projektu ESN (Erasmus Student Network)

http://www.eaecnet.com/ - databáza EAEC (European Association of Erasmus Coordinators) Network 

http://www.espauk.com/ - ESPA (European Student Placement Agency) - ponuka stáží v UK

http://www.praxisnetwork.eu/   

http://globalplacement.com/

https://www.jobted.com/

http://www.tx.placementinportugal.com

 

www.workspaceeurope.sk - 1. slovenské konzorcium vysokých škôl ponúkajúce absolventské stáže Erasmus+