PODMIENKY ÚČASTI NA MOBILITE

  • Kto sa môže stať Erasmus+ študentom - stážistom
  • Podmienky mobility

Viac informácií: TU