Vedecko-výskumná činnosť

Výskumné zameranie katedry

Katedra galenickej farmácie sa vo vedecko-výskumnej činnosti venuje výskumu nasledovnej problematiky:

a)  tuhé perorálne lieky s rýchlou liberáciou liečiva,

b)  lieky s modifikovaným uvoľňovaním liečiva,

c)   násobné perorálne liekové formy,

d)  dermálne a transdermálne liekové formy,

e)  mikročasticové a nanočasticové systémy (mikroemulzie, mikrosféry z biologicky odbúrateľných polymérov, lipozómy),

f)    predformulačné štúdie.

Vedecko-výskumné a pedagogické výstupy

Výskumné laboratória katedry, prístrojové vybavenie

Nanotechnologické laboratórium (č. dv. 130 – O)

prístrojové vybavenie: 

 • NanoAssemblr® IgniteTM
 • lyofilizátor CHRIST®
 • rotačná vákuová odparka IKA®
 • ultratermostat JULABO®
 • disolučné zariadenie ERWEKA®
 • disolučné zariadenie SOTAX®
 • presné váhy SARTORIUS® (d = 0,001 g)
 • systém Franzových ciel pre hodnotenie liberácie/permeácie liečiva
 • centrifúga REMI® NEYA 16 (16 000 rpm)
 • automatické mikropipety Transferpette® (10μl – 5 mL)
 • ultrazvukový kúpeľ Teson 1 TESLA®
 • magnetické miešačky
 • inkubátor Pol-Eko® ST 2 C SMART TROPIC (20 – 70°C)

Fyzikálno-analytické laboratórium (č. dv. 134 – O)

prístrojové vybavenie: 

 • textúrometer/analyzátor textúry Stable Micro Systems TA.TX.PLUS®
 • analyzátor zetapotenciálu a veľkosti častíc LitesizerTM 500 ANTON PAAR®
 • UV/VIS spektrofotometer GENESYS 10S®
 • UV/VIS spektrofotometer SHIMADZU® UV–1900i
 • reometer/rotačný viskozimeter Rheolab QC ANTON PAAR®
 • pH meter pHenomenal® VWR
 • pH meter Dostmann® pH 80+ DHS s vpichovou a sklenou elektródou
 • denzitometer ANTON PAAR® DMA 35TM
 • polarimeter kruhový ZUZI®
 • Abbeho refraktometer A. Krüss Optronic®
 • analytické váhy OHAUS® PioneerTM (d = 0,0001 g)
 • UV lampa na TLC detekciu látok
 • penetrometer MLW®
 • Höpplerov konzistometer MLW®

Laboratórium pre testovanie inhalačných systémov (č. dv. 104 – O)

prístrojové vybavenie: 

 • zariadenie na aerodynamické hodnotenie jemných častíc – Twin Impinger COPLEY®
 • HPLC
 • presné váhy (d = 0,01)
 • poloanalytické váhy (d = 0,001)

Galenické laboratória I, II, III, IV (č. dv. 113 – O, č. dv. 112 – O, č. dv. 102 – O, č. dv. 103 - O)

prístrojové vybavenie: 

 • systém Franzových ciel pre hodnotenie liberácie/permeácie liečiva
 • laminárne boxy EKOSTAR FLOW®
 • vákuové homogenizačné zariadenie na prípravu dermálnych polotuhých liekov STEPHAN®
 • ultrazvukový homogenizátor SONOPULS®
 • friabilátor ERWEKA®
 • výstredníkový tabletovací lis KORSCH®
 • rotačný tabletovací lis KILIAN®
 • homogenizačné zariadenie TURBULA®
 • dražovacie zariadenie typu Pellegriny
 • konvenčné bubny pre dražovanie
 • zariadenie pre sitovú (granulometrickú) analýzu HAVER & BOECKER® Haver EML 200 digital T
 • extrakčné zariadenia podľa Soxhleta
 • prístroje na stanovenie silíc
 • strojčeky na plnenie kapsúl
 • formy na vylievanie čapíkov, globúl a tyčiniek
 • mikroskop s integrovanou kamerou a tabletom VisiScope®
 • magnetické miešačky
 • hriadeľové miešadlo IKA®
 • automatické mikropipety (10μl – 10 mL)

 Priemyselno-technologické laboratórium pre fluidné technológie (poloprevádzka - Kalinčiakova 8)

prístrojové vybavenie:

 • fluidné zariadenie MIKROPELET
 • fluidné zariadenie GLATT®
 • fluidné zariadenie AEROMATIC®
 • univerzálny laboratórny robot ERWEKA®
 • analyzátor vlhkosti MYTRON®