Vedecko-výskumná činnosť

VEDECKO-VÝSKUMNÁ ČINNOSŤ

Katedra galenickej farmácie sa vo vedecko-výskumnej činnosti venuje výskumu nasledovnej problematiky:

a)  tuhé perorálne lieky s rýchlou liberáciou liečiva,

b)  lieky s modifikovaným uvoľňovaním liečiva,

c)   násobné perorálne liekové formy,

d)  dermálne a transdermálne liekové formy,

e)  mikročasticové a nanočasticové systémy (mikroemulzie, mikrosféry z biologicky odbúrateľných polymérov, lipozómy),

f)    predformulačné štúdie.