Faculty of PharmacyComenius University in Bratislava

Staff


Department Board
Head:doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.
Deputy Head:doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.
Secretary:Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.
Office Administrator:Eva Očvárová

Mgr. Peter Herich PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Emil Švajdlenka PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Anna Vráblová

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Janka Leskovská

2.dFMX

Mgr. Bianka Oboňová

1.dFMX

To top