Personálne obsadenie


VEDENIE KATEDRY
Vedúci katedry:doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.
Zástupca vedúceho katedry:doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.
Tajomník katedry:Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:Eva Očvárová

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
218 - K
02/501 17 323

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
226a - K
02/501 17 329
+421 2 9016 2329
+421 2 9016 9331

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
224 - K
02/501 17 330
+421 2 9016 9330

Ing. Ladislav Habala, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 325
+421 2 9016 9325

Mgr. Peter Herich, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Flóra Jozefíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 2323

Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 2327

RNDr. Roman Mikláš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
218 - K
02/501 17 323
+421 2 9016 9323

Mgr. Natalia Lucia Miklášová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
221 - K
02/501 17 326
+421 2 9016 9327

Ing. Patrícia Paračková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9324

Ing. Emil Švajdlenka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 2325

Ing. Iryna Bondar

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
laborant-chemický technik, i. n.

Adrián Nedorost

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
laborant-chemický technik, i. n.

Alžbeta Nedorostová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
laborant-chemický technik, i. n.
215 - K
02/501 17 321

Eva Očvárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
THP,sekretárka, sekretár
226 - K
02/501 17 332
+421 2 9016 9332

Jana Tarabová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
laborant-chemický technik, i. n.
02/501 17 321

Hore