Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 330
Miestnosť
224 - K
Publikačná činnosť

Eva Očvárová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
sekretárka, sekretár
Telefón
02/501 17 332
Miestnosť
226 - K

doc. RNDr. Ružena Čižmáriková, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 327
Miestnosť
222 - K
Publikačná činnosť

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 323
Miestnosť
218 - K
Publikačná činnosť

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 329
Miestnosť
226a - K
Publikačná činnosť

Ing. Ladislav Habala, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 325
Publikačná činnosť

Ing. Renáta Horáková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 327
Miestnosť
222 - K
Publikačná činnosť

RNDr. Miroslav Horváth, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Igor Klein

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
chemický technik, i. n.
Telefón
02/501 17 321
Miestnosť
214 - K

Štefan Lehotský

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
chemický technik, i. n.

Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Roman Mikláš, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 323
Miestnosť
218 - K
Publikačná činnosť

Mgr. Natalia Lucia Miklášová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 326
Miestnosť
221 - K
Publikačná činnosť

Adrián Nedorost

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
chemický technik, i. n.

Alžbeta Nedorostová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
chemický technik, i. n.
Telefón
02/501 17 321
Miestnosť
215 - K

Ing. Iveta Pechová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 324
Miestnosť
219 - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Lucia Rišiaňová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Ing. Emil Švajdlenka, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Jana Tarabová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra chemickej teórie liečiv
chemický technik, i. n.
Telefón
02/501 17 321

Hore