Personálne obsadenie


VEDENIE KATEDRY
Poverený vedením katedry:doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.
Zástupca vedúceho katedry:-
Tajomník katedry:Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:Eva Očvárová

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

doc. PharmDr. Miloš Lukáč, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
218 - K
02/501 17 323

doc. Ing. Martin Pisárčik, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
226a - K
02/501 17 329

doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
224 - K
02/501 17 330

Eva Očvárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
sekretárka, sekretár
226 - K
02/501 17 332

Ing. Ladislav Habala, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 325

Mgr. Peter Herich, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ing. Flóra Jozefíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Jana Korcová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Lucia Lintnerová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Roman Mikláš, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
218 - K
02/501 17 323

Mgr. Natalia Lucia Miklášová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
221 - K
02/501 17 326

Ing. Iveta Pechová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
219 - K
02/501 17 324

Ing. Emil Švajdlenka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Igor Klein

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
chemický technik, i. n.
214 - K
02/501 17 321

Hajnalka Kristóf

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
chemický technik, i. n.

Adrián Nedorost

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
chemický technik, i. n.

Alžbeta Nedorostová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
chemický technik, i. n.
215 - K
02/501 17 321

Jana Tarabová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
chemický technik, i. n.
02/501 17 321

Mgr. Martin Bajcura

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
3.dFMX
215 - K

Ing. Renáta Horáková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
222 - K
02/501 17 327

PharmDr. Janka Leskovská

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
5.dFMX/x

Mgr. Bianka Oboňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra chemickej teórie liečiv,
4.dFMX

Hore