Pedagogická činnosť

Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

                      Povinné predmety
Základy chémie materiálov I.

 

Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
Všeobecná a anorganická chémiaVybrané kapitoly z anorganickej chémie
Organická chémia 1Vybrané kapitoly z organickej chémie
Organická chémia 2Bioorganická chémia
<output>

Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

</output>
Základy molekulového modelovania
Metalofarmaká a nanočastice ako moderné liečivá
Rigorózne štúdium
Všeobecná a anorganická chémia
Organická chémia
Bioorganická chémia