Staff

Department Board
Head:prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Deputy Head:prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Secretary: (temporarily vacant) 
Office Administrator:Terézia Kňazeová
SectionsHeads
Section Pharmacognosyprof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Section Botany and Pharmacoergasydoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

profesor vysokoškolský, univerzitný
02/501 17 170
02/501 17 201

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 209

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 213

doc. PharmDr. Silvia Bittner Fialová, PhD.

docent vysokej školy, univerzity
č.dv. 409 (Odbojárov 10, 4. poschodie)
02/ 50 117 206

Mgr. Ondrej Ďuriška, PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 213

PharmDr. Vladimír Forman, PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 208

RNDr. Peter Gál, PhD.

vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

RNDr. Veronika Lachová, PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Magdaléna Országová

technik v biológii a príbuzných odboroch
02/501 17 232

PharmDr. Katarína Rendeková, PhD.

odborný asistent vysokej školy, univerzi

Zuzana Sztranyovszká

technik v biológii a príbuzných odboroch
02/501 17 202
02/501 17 212
02/501 17 232

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 211

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

Assistant Professor/Lecturer (Section of Pharmacognosy) – odborný asistent (oddelenie farmakognózie)
room 410/O [Department of Pharmacognosy and Botany: Odbojárov 10, 4th floor (left)]
+421-2-50117-209

To top