Personálne obsadenie


VEDENIE KATEDRY
Vedúci katedry:prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Zástupca vedúceho katedry:prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Tajomník katedry: (neobsadené) 
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:Terézia Kňazeová
ODDELENIAVedúci
Oddelenie farmakognózieprof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Oddelenie botaniky a farmakoergáziedoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

prof. Ing. Milan Nagy CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
profesor vo vednom odbore Farmakognózia (oddelenie farmakognózie)
407/O (KFB, 4. poschodie);
02/501 17 170
02/501 17 201

Terézia Kňazeová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
sekretárka, sekretár
Odbojárov
02/501 17 205

prof. PharmDr. Pavel Mučaji PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
profesor vysokoškolský, univerzitný

doc. PharmDr. Szilvia Czigle PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
docentka v študijnom odbore Farmakognózia (oddelenie farmakognózie)
č. dv. 410/O, Odbojárov 10, 4. posch.
02/501 17 209
32-215

doc. Ing. Miroslav Habán PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
docent vysokej školy, univerzity
Kalinčiakova ul., 1. poschodie, č. dv.134
02/501 17 213
32-216

Mgr. Michaela Barkociová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
2.dFMG

PharmDr. Silvia Bittner Fialová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
O/409 (Odbojárov 10, 4. poschodie)
02/ 50 117 206

Mgr. Ondrej Ďuriška PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Kalinčiakova ul., 1. poschodie, č. dv.135
02/501 17 213

RNDr. Peter Gál PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Anna Krchňavá

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
technik v biológii a príbuzných odboroch
Odbojárov
02/501 17 202

RNDr. Veronika Lachová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Michaela Mergová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
2.dFMG

RNDr. Ingrid Mistríková CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Kalinčiakova, 1.posch., č.dv. 132/b
02/501 17 214

Mgr. Petra Mitrengová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
Zamestnanec

Magdaléna Országová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
laborantka
Odbojárov 10, 4. posch., č. dv. 421/O
02/501 17 232

PharmDr. Katarína Rendeková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Zuzana Scheerová Kontšeková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Odbojárov
02/501 17 207

Zuzana Sztranyovszká

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
laborantka
Odbojárov 10, 4. posch., č. dv. 402/O, 425/O
02/501 17 202
02/501 17 212
02/501 17 232

RNDr. Daniela Tekeľová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborná asistentka (oddelenie farmakognózie)
č. dv. 413A/O, Odbojárov 10, 4. posch.
02/501 17 211

Mgr. Jaroslav Tóth PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent (oddelenie farmakognózie)
č. dv. 410/O [Katedra farmakognózie a botaniky: Odbojárov 10, 4. posch. (vľavo)]
02/501 17 209
Telefón aj: 02/501 17 119 (dekanát FaF UK)

PharmDr. Eva Trajčíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
2.dFMG

Hore