Personálne obsadenie


VEDENIE KATEDRY
Vedúci katedry:prof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Zástupca vedúceho katedry:prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.
Tajomník katedry:neobsadené

Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:Terézia Kňazeová

ODDELENIAVedúci
Oddelenie farmakognózieprof. Ing. Milan Nagy, CSc.
Oddelenie botaniky a farmakoergáziedoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
profesor vo vednom odbore Farmakognózia (oddelenie farmakognózie)
Telefón
02/501 17 201
02/501 17 170
Miestnosť
407/O (KFB, 4. poschodie);
Publikačná činnosť

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
docentka v študijnom odbore Farmakognózia (oddelenie farmakognózie)
Telefón
02/501 17 209
VoIP
32-215
Miestnosť
č. dv. 410/O, Odbojárov 10, 4. posch.
Publikačná činnosť

doc. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 213
VoIP
32-216
Miestnosť
Kalinčiakova ul., 1. poschodie, č. dv.134
Publikačná činnosť

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Ondrej Ďuriška, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 213
Miestnosť
Kalinčiakova ul., 1. poschodie, č. dv.135
Publikačná činnosť

PharmDr. Vladimír Forman, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 208
Miestnosť
O/401 (Odbojárov 10, 4. posch.)
Publikačná činnosť

RNDr. Peter Gál, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Veronika Lachová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Ingrid Mistríková, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 214
Miestnosť
Kalinčiakova, 1.posch., č.dv. 132/b
Publikačná činnosť

Mgr. Ivana Šušaníková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
odborná asistentka (Odd. farmakognózie)
Telefón
02/501 17 211
Miestnosť
č. 413A/O, Odbojárov 10, 4. poschodie
Publikačná činnosť

RNDr. Daniela Tekeľová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
odborná asistentka (oddelenie farmakognózie)
Telefón
02/501 17 211
Miestnosť
č. dv. 413A/O, Odbojárov 10, 4. posch.
Publikačná činnosť

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
odborný asistent (oddelenie farmakognózie) / Assistant Professor/Lecturer (Section of Pharmacognosy)
Telefón
02/501 17 209
VoIP
32-215
Miestnosť
č. dv. 410/O [Katedra farmakognózie a botaniky/Department of Pharmacognosy and Botany: Odbojárov 10, 4. posch. (vľavo)/4th floor (left)]
Poznámka
Telefón/Phone:
+421-2-50117119 (dekanát FaF UK/Dean's Office);
+421-2-50117209 (Katedra farmakognózie a botaniky FaF UK/Department of Pharmacognosy and Botany)
Publikačná činnosť

Terézia Kňazeová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
sekretárka, sekretár
Telefón
02/501 17 205
Miestnosť
Odbojárov

Mgr. Michaela Barkociová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (1.dFMG, denný)

Mgr. Antonios Koutsoulas

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (4.dFMG, denný)
Telefón
02/501 17 203
Miestnosť
406/O (Odbojárov 10)
Poznámka
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Mitrengová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (2.dFMG, denný)
Telefón
02/501 17 203
Miestnosť
O/406 (Odbojárov 10, 4. posch.)

PharmDr. Katarína Rendeková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (4.dFMG, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Trajčíková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (1.dFMG, denný)

PharmDr. Júlia Urdová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (5.dFMG/x, externý)
Telefón
02/501 17 203
Miestnosť
O406
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Vaneková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
Doktorand (2.dFMG, denný)
Telefón
02/501 17 203
Miestnosť
O/406 (Odbojárov 10, 4. posch.)

Ing. Anna Kadelová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
technik v biológii a príbuzných odboroch

Anna Krchňavá

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
technik v biológii a príbuzných odboroch
Telefón
02/501 17 202
Miestnosť
Odbojárov

Eva Orendáčová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
technik v biológii a príbuzných odboroch
Telefón
02/501 17 202
Miestnosť
Odbojárov

Magdaléna Országová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
laborantka
Telefón
02/501 17 232
Miestnosť
Odbojárov 10, 4. posch., č. dv. 421/O

Zuzana Sztranyovszká

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra farmakognózie a botaniky
laborantka
Telefón
02/501 17 202
02/501 17 212
02/501 17 232
Miestnosť
Odbojárov 10, 4. posch., č. dv. 402/O, 425/O

Hore