Personálne obsadenie


VEDENIE KATEDRY
Vedúci katedry:prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.pavel.mucajiuniba.sk +421-2-90162201
Zástupca vedúceho katedry: Jaroslav Tóth, PhD. jaroslav.tothuniba.sk +421-2-90162209
Tajomník katedry: (neobsadené) 
Sekretariát: (neobsadené) faf.kfbuniba.sk +421-2-90169173
ODDELENIAVedúci
Oddelenie farmakognózieprof. Ing. Milan Nagy, CSc. milan.nagyuniba.sk +421-2-90169204
Oddelenie botaniky a farmakoergáziedoc. Ing. Miroslav Habán, PhD.miroslav.habanuniba.sk +421-2-90169213

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9016 2201
+421 2 9016 9170

prof. Ing. Milan Nagy, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
profesor vo vednom odbore Farmakognózia (oddelenie farmakognózie)
411(KFB, 4. poschodie);
02/501 17 170
02/501 17 204
+421 2 9016 9204

doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
docentka v odbore Farmakognózia, oddelenie farmakognózie
č. dv. 410/O [Katedra farmakognózie a botaniky: Odbojárov 10, 4. posch. (vľavo)]
+421-2-9016-9209, -2209
+421 2 9016 9209

prof. Ing. Miroslav Habán, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
docent vysokej školy, univerzity
Kalinčiakova ul., 1. poschodie, č. dv.134
02/501 17 213
+421 2 9016 9213
32-216

Mgr. Jaroslav Tóth, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
univerzitný docent, oddelenie farmakognózie
č. dv. 410/O [Katedra farmakognózie a botaniky: Odbojárov 10, 4. posch. (vľavo)]
02/9016-2209, -9209
+421 2 9016 2209

RNDr. Veronika Brindza Lachová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Ondrej Ďuriška, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Kalinčiakova ul., 1. poschodie, č. dv.135
02/501 17 213
+421 2 9016 2213

PharmDr. Vladimír Forman, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
O/401 (Odbojárov 10, 4. posch.)
02/501 17 208
+421 2 9016 9208

RNDr. Peter Gál, DrSc., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
vedecko výskumný pracovník
+421 2 9016 2208

Anna Krchňavá

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
laborant v biológii a príbuz.odboroch
Odbojárov
02/501 17 202

Mgr. Petra Mitrengová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy
02/ 50 117 203

Magdaléna Országová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
laborantka
Odbojárov 10, 4. posch., č. dv. 421/O
02/501 17 232

Zuzana Sztranyovszká

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
laborantka
Odbojárov 10, 4. posch., č. dv. 402/O, 425/O
02/501 17 202
02/501 17 212
02/501 17 232

PharmDr. Ivana Šušaníková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK, Katedra farmakognózie a botaniky,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9211

Hore