Staff

Head of Department: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Deputy Head of Department: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Secretary: Margita Sztranyovszká

Section of Biochemistry and Molecular Biology: RNDr. František Bilka, PhD.
Section of Microbiology, Immunology and Hygiene: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 312

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
docent vysokej školy, univerzity
02/501 17 314

RNDr. František Bilka, PhD.

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 316

doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 316

Mgr. Eva Drobná, PhD.

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+241 2 50 117 274
02/501 17 313

PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Jana Hricovíniová, PhD.

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 316

Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 305

Mgr. Mária Nováková

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
4.dFML

Mgr. Peter Novák

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
1.dFML

Mgr. Bibiána Bábiková

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
1.dFMG

Simona Ďurčová

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Monika Hujová

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Agnesa Laciková

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
laborant v biológii a príbuzných odboroc
02/501 17 306

Ing. Zuzana Strašková

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
laborant v biológii a príbuzných odboroc

PharmDr. Ema Balažová

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
3.dFMG

Mgr. Veronika Vyletelová

Department of Cell and Molecular Biology of Drugs,
3.dFML