Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

Mgr. Jana Hricovíniová, PhD.

Kat.bunk.a molek.biológie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 2313

Mgr. Veronika Vyletelová, PhD.

Kat.bunk.a molek.biológie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Monika Hujová

Kat.bunk.a molek.biológie liečiv,
laborant v biológii a príbuz.odboroch

Mgr. Ľudmila Nemčeková

Kat.bunk.a molek.biológie liečiv,
laborant v biológii a príbuz.odboroch