Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

Vedúci katedry:  doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.
Zástupkyňa vedúceho katedry:  doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.
Tajomník katedry:
Technicko-hospodárska pracovníčka katedry:
  Margita Sztranyovszká

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie:  RNDr. František Bilka, PhD.
Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny:  doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

 

 

doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
docent / associate professor
Telefón
02/501 17 314
Miestnosť
Kalinčiakova 8, 3.poschodie, 332A1 / Kalinčiakova 8, 3rd floor, 332A1
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 312
Miestnosť
Kalinciakova 8/332
Publikačná činnosť

RNDr. František Bilka, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent / lecturer
Telefón
02/501 17 316
Miestnosť
331
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent / lecturer
Telefón
02/501 17 316
Miestnosť
331
Publikačná činnosť

Margita Sztranyovská

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
sekretárka, sekretár
Telefón
02/501 17 309
Miestnosť
324 - K

doc. RNDr. Marián Bukovský, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 311
Miestnosť
329a - K
Publikačná činnosť

PharmDr. Andrea Balažová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Miestnosť
K 332 A/II
Publikačná činnosť

Mgr. Eva Drobná, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 313
+241 2 50 117 274
Miestnosť
332, 410
Publikačná činnosť

PharmDr. Hana Kiňová Sepová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 316
Miestnosť
331
Publikačná činnosť

PharmDr. Renáta Kubíková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 307
Miestnosť
Kalinčiakova 8, 3. poschodie, miestnosť č. 321
Publikačná činnosť

Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 307
Miestnosť
321-K
Publikačná činnosť

PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 312
Miestnosť
K-332/2
Publikačná činnosť

Mgr. Ema Balažová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Doktorand (1.dFMG, denný)

PharmDr. Boris Dudík

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Doktorand (4.dFML, denný)
Publikačná činnosť

Simona Ďurčová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Mgr. Barbora Hlubinová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Doktorand (2.dFML, denný)
Telefón
02/501 17 310
Miestnosť
329-K

Alžbeta Krajíčková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
umývačka

Agnesa Laciková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Telefón
02/501 17 306
Miestnosť
320 - K

Mgr. Mária Nováková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Doktorand (2.dFML, denný)
Miestnosť
319

Olena Ryabova

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
technik v biológii a príbuzných odboroch

Ing. Zuzana Strašková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Mgr. Veronika Vyletelová

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra bunkovej a molekulárnej biológie liečiv
Doktorand (1.dFML, denný)

Hore