Pedagogická činnosť

Magisterský študijný program farmácia - študijný odbor 7.3.1. Farmácia

Povinné predmetyPovinne voliteľné predmety
BiochémiaBiotechnológia
ImunológiaHygiena farmaceutických zariadení
MikrobiológiaImunodiagnostika
PatobiochémiaMolekulárna biológia účinku liečiv
Xenobiochémia

 

Bakalársky študijný program - študijný odbor 7.4.5. Zdravotnícke a diagnostické pomôcky

Povinné predmety
Imunologické diagnostiká
Mikrobiológia
Zdravotnícka hygiena
Zdravotnícke a diagnostické pomôcky a biologické prostredie