Doktorandské štúdium

Aktuálne témy dizertačných prác

 

Meno študentaTéma dizertačnej práceŠkoliteľRok nástupu na doktorandské štúdiumOdbor doktorandského štúdia
PharmDr. Boris DudíkSelekcia potenciálne terapeuticky účinných probiotických laktobacilov a štúdium ich interakcie s eukaryotickými bunkamidoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.2017/20187.3.2. farmakológia
PharmDr. Barbora HansEnzýmy signálnych systémov vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu rastlíndoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2015/20167.3.4. farmakognózia
Mgr. Radka TranováŠtúdium protizápalových mechanizmov v adipocytochdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2018/20197.3.2. farmakológia