Doktorandské štúdium

Aktuálne témy dizertačných prác

 

Meno študentaTéma dizertačnej práceŠkoliteľRok nástupu na doktorandské štúdiumOdbor doktorandského štúdia
Mgr. Ema BalažováFaktory ovplyvňujúce enzýmy sekundárneho metabolizmu a signálnych procesov rastlíndoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD2020/20217.3.4. farmakognózia
PharmDr. Boris DudíkSelekcia potenciálne terapeuticky účinných probiotických laktobacilov a štúdium ich interakcie s eukaryotickými bunkamidoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.2017/20187.3.2. farmakológia
PharmDr. Barbora HansEnzýmy signálnych systémov vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu rastlíndoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2015/20167.3.4. farmakognózia
Mgr. Barbora HlubinováVplyv laktobacilov na model črevnej bariéry v podmienkach in vitrodoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.2019/20207.3.2. farmakológia
Mgr. Mária NovákováŠtúdium vplyvu laktobacilov na zápal a lipidový metabolizmusdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2019/20207.3.2. farmakológia
Mgr. Simona RajčániováFosfatidylinozitolový systém a transkripčné faktory v kontexte sekundárneho metabolizmu rastlíndoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2019/20207.3.4. farmakognózia
Mgr. Veronika VyletelováModulácia lipidového metabolizmu látkami prírodného pôvodu v zápalových modelochdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2020/20217.3.2. farmakológia