Doktorandské štúdium

Aktuálne témy dizertačných prác

 

Meno študentaTéma dizertačnej práceŠkoliteľRok nástupu na doktorandské štúdiumOdbor doktorandského štúdia
Mgr. Bibiána BábikováVplyv signálnych systémov na procesy sekundárneho metabolizmu rastlín v podmienkach stresudoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2022/20237.3.4. farmakognózia
Mgr. Ema BalažováFaktory ovplyvňujúce enzýmy sekundárneho metabolizmu a signálnych procesov rastlíndoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2020/20217.3.4. farmakognózia
PharmDr. Barbora HansEnzýmy signálnych systémov vo vzťahu k sekundárnemu metabolizmu rastlíndoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2015/20167.3.4. farmakognózia
Mgr. Barbora HlubinováVplyv laktobacilov na model črevnej bariéry v podmienkach in vitrodoc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.2019/20207.3.2. farmakológia
Mgr. Peter NovákImunomodulácia zápalových procesov potenciálne probiotickými laktobacilmi a štúdium ich vplyvu na intermediárny metabolizmusRNDr. František Bilka, PhD.2022/20237.3.2. farmakológia
Mgr. Mária NovákováŠtúdium vplyvu laktobacilov na zápal a lipidový metabolizmusdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2019/20207.3.2. farmakológia
Mgr. Veronika VyletelováModulácia lipidového metabolizmu látkami prírodného pôvodu v zápalových modelochdoc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.2020/20217.3.2. farmakológia