Mgr. Barbora Hlubinová

Pracovná pozícia

denný doktorand

Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie, imunológie a hygieny

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 329, 3. poschodie

e-mail: hlubinova7(at)uniba.sk

tel.: 02/50 117 310
Vzdelanie
2019 - súčasnosť

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.2 Farmakológia

Téma: Vplyv laktobacilov na model črevnej bariéry v podmienkach in vitro

Školiteľ: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

2014 – 2019 

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore 7.3.1. Farmácia, 
titul Mgr.

Téma: Génová expresia zápalových a protizápalových cytokínov v modeli adjuvantnej artritídy u potkana

Školiteľ: RNDr. František Bilka, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť- štúdium interakcie laktobacilov s ľudskými črevnými bunkovými líniami (HT-29, Caco-2) v podmienkach in vitro
Pedagogická činnosť

 

  • Imunológia – semináre, praktické cvičenia
  • Imunodiagnostika – praktické cvičenia
  • Konzultant diplomových prác