Mgr. Veronika Vyletelová

Pracovná pozícia

denný doktorand

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 319, 3. poschodie

e-mail: vyletelova6(at)uniba.sk

tel.: 02/50 117 305
Vzdelanie
2020 - súčasnosť

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.2 Farmakológia

Téma: Modulácia lipidového metabolizmu látkami prírodného pôvodu v zápalových modeloch

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 

2015 – 2020

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore 7.3.1. Farmácia, 
titul Mgr.

Téma: Evaluation of the efficacy of mono- and combined therapy in hormone receptor-positive breast cancer cell line

Školiteľ: Mgr. Božena Smolková, PhD., doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

sledovanie zmien HDL v zápalových modeloch a hľadanie možností ich ovplyvnenia prírodnými látkami

Pedagogická činnosť- Biochémia – praktické cvičenia
- Aplikovaná biochémia – praktické cvičenia
- Pokročilé bunkovo-biologické metódy – praktické cvičenia
- Konzultant diplomových prác