Mgr. Ema Balažová

Pracovná pozícia

denný doktorand

Kontaktné informácie

Oddelenie biochémie a molekulárnej biológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 320, 3. poschodie

e-mail: balazova168(at)uniba.sk

tel.: 02/50 117 306
Vzdelanie
2020 - súčasnosť

Doktorandské štúdium  na Farmaceutickej fakulte UK v odbore 7.3.4 Farmakognózia

Téma: Faktory ovplyvňujúce enzýmy sekundárneho metabolizmu a signálnych procesov rastlín

Školiteľ: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD. 

2015 – 2020

Magisterské štúdium na Farmaceutickej fakulte v odbore 7.3.1. Farmácia, 
titul Mgr.

Téma: Stanovenie antioxidačnej aktivity zlatobyľového medu slovenského pôvodu

Školiteľ: doc. PharmDr. Szilvia Czigle, PhD.

Vedecko-výskumná činnosť

 Štúdium vplyvu epigenetických modifikácií na tvorbu sekundárnych metabolitov (benzylizochinolínových alkaloidov) v maku siatom vystavenom podmienkam abiotického stresu

Pedagogická činnosť
  • Biochémia – praktické cvičenia
  • Aplikovaná biochémia – praktické cvičenia
  • Konzultant diplomových prác