Mgr. Jana Hricovíniová, PhD.

Mgr. Jana Hricovíniová, PhD.
Pracovná pozíciaVysokoškolský učiteľ - Odborný asistent
Kontaktné informácie

Oddelenie mikrobiológie a imunológie

Kalinčiakova 8, 832 32 Bratislava

miestnosť č.: 332, 3. poschodie

e-mail: jana.hricoviniova(at)uniba.sk

tel.: +421 2 9016 2313
Vzdelanie
2018 – 2022

Doktorandské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore Genetika, titul PhD.

Téma: ,,New precursors of pharmaceuticals based on nitrogen heterocyclic compounds: structure-biological activity relationship analysis”
2013 - 2018

Magisterské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v odbore Genetika, titul Mgr.

Téma: ,,Vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou syntetických galotanínov a alkylgalátov”
Vedecko-výskumná činnosť

štúdium účinkov prírodných a syntetických látok z hľadiska ich antioxidačných, cytotoxických a genotoxických vlastností; štúdium vzťahov – chemická štruktúra vs. biologická aktivita

práca s nádorovými a normálnymi bunkovými líniami in vitro

Pedagogická činnosť

- Mikrobiológia – praktické cvičenia

- Technológia biologických liečiv – prednáška, praktické cvičenia

ČlenstvoGenetická spoločnosť Gregora Mendela