Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na:

 

∴ Enzýmy signálne transdukčných procesov a ich regulačných mechanizmov vo vzťahu k biosyntéze terapeuticky účinných obsahových látok rastlín.

na téme pracuje/informácie poskytuje: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

              

∴ Testovanie potenciálnych antioxidačne účinných látok s využitím modelových enzýmov. Štúdium štruktúry aktívnych miest enzýmov z pohľadu objasnenia mechanizmu inhibície novými molekulami potenciálne terapeuticky účinných látok v procese zápalu.

na téme pracuje/informácie poskytuje: doc. PharmDr. Marek Obložinský, PhD.

 

∴ Interakcia biocídnych účinkov novopripravených zlúčenín s bunkami mikroorganizmov. Imunomodulačné, antioxidačné a antimikróbne účinky mikroorganizmov, prírodných a syntetických zlúčenín po ich pôsobení na zdravé bunky krvi a po ich záťaži stresorom.

na téme pracuje/informácie poskytuje: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.

 

∴ Biologická a genetická charakterizácia potenciálne probiotických mikroorganizmov. Selekcia nových probiotických mikroorganizmov pre použitie v humánnej a/alebo veterinárnej praxi. Charakterizácia ich biochemických a molekulárno-biologických vlastností, štúdium antimikróbnej aktivity a imunomodulačného potenciálu.

na téme pracuje/informácie poskytuje: doc. Mgr. Andrea Bilková, PhD.

Spolupráca katedry s ďalšími inštitúciami:

Katedra aktívne spolupracuje s pracoviskami v Nemecku (Institut für Biochemie/Biotechnologie, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg, Halle/Saale) a v Rusku (Rádiobiologické laboratórium, Spojený ústav jadrového výskumu, Dubna).

 

Etablované oblasti výskumnej činnosti sú súčasťou grantových úloh Katedry, do ktorých sú aktívne zapojení aj študenti v rámci svojich diplomových, rigoróznych a dizertačných prác. Pozitívny fakt je, že všetci učitelia Katedry sú členmi vedeckých tímov a svoje najnovšie poznatky a skúsenosti vedeckej práce preklápajú do pedagogickej činnosti, čím sa Katedra stala zaujímavou a žiadanou zo strany študentov.