Grantové projekty 2022

Typ projektu: VEGA Štúdium mechanizmov modulácie zápalu a lipidového metabolizmu laktobacilmi v modeli nealkoholovej tukovej choroby pečene, číslo projektu: VEGA 2/0429/21, Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ľudmila Pašková, PhD.

 

Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave Analýza DNA metylácie v maku siatom v podmienkach abiotického stresu, číslo projektu: UK/272/2022, Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Ema Balažová

 

Typ projektu: Grant Univerzity Komenského v Bratislave Vplyv vybraných kmeňov laktobacilov na zmeny v expresii génov spriahnutých so zápalom a lipidovým metabolizmom, číslo projektu: UK/397/2022, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mária Nováková

 

Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Štúdium produkcie biogénnych amínov druhmi čeľade Lactobacillaceae, číslo projektu: FaF UK/38/2022,  Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Gabriela Greifová, PhD.

     

Typ projektu: Grant Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Sledovanie účinnosti kyseliny karnozovej v monoterapii a v kombinácii s metotrexátom na ovplyvnenie pečeňovej expresie génov súvisiacich s HDL, číslo projektu: FaF/15/2022, Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Veronika Vyletelová