Publikácie 2021

1.      ADC Barkociová Michaela, Tóth  Jaroslav, Sutor Katarzyna, Drobnicka Natalia, Wybraniec Slawomir, Dudík Boris, Bilková Andrea, Czigle Szilvia: Betalains in Edible Fruits of Three Cactaceae Taxa—Epiphyllum, Hylocereus, and Opuntia-Their LC-MS/MS and FTIR Identification and Biological Activities Evaluation, Plants-Basel [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 12 (2021), s. [1-15], art. no. 2669 [online], Registrované v scopus/wos, IF - JCR: 2021 - 4.658, Q1

 

2.      ADC Body Patrik,  Greif Gabriel, Greifová Gabriela, Sliacka Margaréta, Greifová Mária: Effects of cultivation media and NaCl concentration on the growth kinetics and biogenic amine production of Lactobacillus reuteri, Czech Journal of Food Sciences [elektronický dokument]. - Roč. 39, č. 1 (2021), s. 9-16 [print], Registrované v wos, IF - JCR: 2021 - 1.300, Q4

 

3.      ADC Pisárčik Martin, Lukáč Miloš, Jampílek Josef, Bilka František, Bilková Andrea, Pašková  Ľudmila, Devínsky Ferdinand, Horáková Renáta, Březina Matěj, Opravil Tomáš: Silver Nanoparticles Stabilized with Phosphorus-Containing Heterocyclic Surfactants: Synthesis, Physico-Chemical Properties, and Biological Activity Determination, Nanomaterials [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 8 (2021), s. [1-17], art. no. 1883 [online], Registrované v scopus/wos, IF - JCR: 2021 - 5.719, Q1

 

4.      ADC Čepcová Diana, Kema Ido P., Sandovici Maria, Deelman Leo E., Šišková Katarína, Klimas Ján, Vavrinec Peter, Vavrincová-Yaghi Diana: The protective effect of 1-methyltryptophan isomers in renal ischemia-reperfusion injury is not exclusively dependent on indolamine 2,3-dioxygenase inhibition, Biomedicine& Pharmacotherapy. - Roč. 135 (2021), s. [1-16], art. no. 111180 [print], Registrované v scopus/wos, IF - JCR: 2021 - 7.419, Q1

 

5.      ADN Habala Ladislav, Pašková Ľudmila, Bilková Andrea, Bilka František, Oboňová Bianka,  Valentová Jindra: Antimicrobial activity and cytotoxicity of transition metal carboxylates derived from agaric acid, European Pharmaceutical Journal [elektronický dokument]. - Roč. 68, č. 1 (2021), s. 46-53 [online], Registrované v scopus, Q4

 

6.      V3 Dudík Boris,  Sýkora Juraj: Štandardné pracovné postupy prípravy monoklonových protilátok v onkológii, Farmaceutický obzor. - Roč. 90, č. 10-11 (2021), s. 190-194

 

7.      AFD Hačkuličová Diana, Telepková Petra, Labancová Eva,  Šípošová Kristína, Obložinský Marek, Vivodová Zuzana, Kučerová Danica, Kollárová Karin: Tvorba oxidu dusnatého v koreňoch arábkovky rastúcej v prítomnosti  kadmia a galaktoglukomanánových oligosacharidov, Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 : zborník recenzovaných príspevkov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5132-4. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2021. - S. 121-126

 

8.      AFD Šípošová Kristína, Hipíková Dominika, Labancová Eva, Obložinský Marek, Kollárová Karin, Vivodová Zuzana: Vplyv auxínu na aktivitu antioxidačných enzýmov v nadzemných častiach  kukurice siatej (Zea mays L.) rastúcich v prítomnosti kadmia, Študentská vedecká konferencia PriF UK 2021 [elektronický dokument] : zborník recenzovaných príspevkov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-5132-4. - Bratislava : Prírodovedecká fakulta UK, 2021. - S. 434-439 [online]

 

9.      AFG Šimunková Veronika, Valentová Jindra, Hrčka Dubničková Martina, Tóth Jaroslav, Mučaji Pavel, Molitorisová Milica: Partnering in pharmacy education: The success of Slovak pharmacy students in compounding pharmaceutical preparations, Pharmacy Education [elektronický dokument]. - Roč. 21, č. 3 (2021), s. 8-8 [print], Q3

 

10.   AFH Dudík Boris, Zonnenschein Tibor, Komjáthy Hajnalka, Slimáková Ľubica: Aseptic Preparation of COVID-19 Vaccines in Hospital Pharmacy, European Pharmaceutical Journal : Book of Abstracts 38th Technology Days 9th and 10th September 2021th September 2021 [elektronický dokument]. - Roč. 68, č. 1 (2021), s. 101-101 [online], Q4

 

11.   AFH Dudík Boris, Slimáková Ľubica, Komjáthy Hajnalka: Prax v nemocničnej lekárni očami študentov, 29. kongres nemocničného lekárenstva : Zborník abstraktov. - ISBN 978-80-972124-9-0. - Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2021. - S. 47-47

 

12.   BCI Kiňová Sepová Hana, Bilková Andrea, Hrčka Dubničková Martina, Dudík Boris: Imunologické metódy princípy a návody na praktické cvičenia, Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave , 2021, 1. vyd.

 

13.   BCI Drobná Eva, Hrčka Dubničková Martina, Greifová Gabriela: Praktické cvičenia z mikrobiológie pre farmaceutov, Bratislava: Farmaceutická fakulta UK, 2021,  1. vyd.

 

14.   BDF Dudík Boris, Zonnenschein Tibor, Slimáková Ľubica: Aseptická príprava vakcíny proti COVID-19 v nemocničnej lekárni, Lekárnik. - Roč. 26, č. 3 (2021), s. 36-37

 

15.   BFA Nováková Mária, Bilková  Andrea, Kiňová Sepová Hana, Dudík Boris,  Vyletelová Veronika, Obložinský Marek, Pašková Ľudmila: Effect of Heat-Killed Lactobacilli on the Expression of Genes Related to Lipid Metabolism and Inflammation, 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 [elektronický dokument] : Book of Abstracts. - Hradec Králové: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021. - S. 17-17, SC-2 [online]

 

16.   BFA Vyletelová Veronika, Nováková Mária, Bauerová Katarína, Poništ Silvester, Obložinský Marek, Pašková Ľudmila:  Modifications of HDL Components` Gene Expression in Liver of Rat with Adjuvant Arthritis, 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 [elektronický dokument] : Book of Abstracts. - Hradec Králové : Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021. - S. 16-16, SC-1 [online]

 

17.   BFA Habala Ladislav, Valentová Jindra, Pašková Ľudmila, Oboňová Bianka: Transition Metal Carboxylate Complexes Wwith Biological, 49th Conference Synthesis and Analysis of Drugs 2021 [elektronický dokument] : Book of Abstracts. - Hradec Králové : Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, 2021. - S. 48-48, SC-30 [online]