Staff

Search

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telephone
02/501 17 292
Room
č.5 - O
Publications

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 289
Room
č.28,29 - K
Publications

Ing. Jarmila Oremusová, CSc.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 282
Room
č.282 - O
Publications

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/501 17 281
Room
č.1 - O
Publications

RNDr. Alexander Búcsi, PhD.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 283
Room
FAF-O 3
Note
konzultačné hodiny- consultation hours: utorok - Tuesday 8:00-9:00
Publications

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv odborný asistent vysokej školy
Telephone
02/501 17 283
Room
FaF O-3
Note
konzultačné hodiny (consultation hours): štvrtok (Thursday) 15:00-15:50
Publications

Mgr. Lukáš Hubčík, PhD.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Mária Klacsová, PhD.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/501 17 291
Room
č.28 - K
Publications

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
docent vysokej školy, univerzity
Publications

Adriana Bálintová

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od

Kristína Satková

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
Telephone
02/501 17 285
02/501 17 183

Anna Sláviková

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
Telephone
02/501 17 238
Room
č.27 - K

Mgr. Ali Asi Shirazi

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
PhD Student (3.dFMX, daily)

Mgr. Adriána Čelková

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
PhD Student (3.dFMX, daily)

Ing. PharmDr. Lukáš Kerti

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
PhD Student (1.dFMX, daily)

Mgr. Atoosa Keshavarzi

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
PhD Student (3.dFMX, daily)

Mgr. Nina Královič

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
PhD Student (6.dFMX/x, external)
Publications

prof. Pavol Balgavý, CSc.

Faculty of Pharmacy, Department of Physical Chemistry of Drugs
emeritný profesor
Publications