Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 292
Miestnosť
č.5 - O
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 289
Miestnosť
č.28,29 - K
Publikačná činnosť

Ing. Jarmila Oremusová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 282
Miestnosť
č.282 - O
Publikačná činnosť

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 281
Miestnosť
č.1 - O
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
docent vysokej školy, univerzity

RNDr. Alexander Búcsi, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 283
Miestnosť
FAF-O 3
Poznámka
konzultačné hodiny- consultation hours: utorok - Tuesday 8:00-9:00
Publikačná činnosť

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv odborný asistent vysokej školy
Telefón
02/501 17 283
Miestnosť
FaF O-3
Poznámka
konzultačné hodiny (consultation hours): štvrtok (Thursday) 15:00-15:50
Publikačná činnosť

Mgr. Lukáš Hubčík, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Norbert Kučerka, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Tomáš Kondela

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv odborný asistent vysokej školy
Telefón
02/501 17 283
02/602 95 528
VoIP
21528
Miestnosť
FAF-O 3
F2 234
Poznámka
konzultačné hodiny- consultation hours: utorok - Wednesday 10:00-11:00
Publikačná činnosť

PharmDr. Gilda Liskayová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Júlia Didáková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
Telefón
02/501 17 285
Miestnosť
č.29 - O

Mária Letáková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
Telefón
02/501 17 266
Miestnosť
104 - O

Kristína Satková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od

Anna Sláviková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
Telefón
02/501 17 238
Miestnosť
č.27 - K

prof. Pavol Balgavý, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
emeritný profesor
Publikačná činnosť

Hore