Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže v celouniverzitnej Centrálnej databáze osôb (link) sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. - vedúca katedry

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc. - zástupkyňa vedúcej katedry

Ing. Jarmila Oremusová, CSc. - tajomníčka katadry

Kristína Satková - sekretariát katedry

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/501 17 292
Miestnosť
č.5 - O
Publikačná činnosť

prof. Pavol Balgavý, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
emeritný profesor
Publikačná činnosť

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 289
Miestnosť
č.28,29 - K
Publikačná činnosť

doc. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/501 17 281
Miestnosť
č.1 - O
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Ing. Jarmila Oremusová, CSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 282
Miestnosť
č.282 - O
Publikačná činnosť

RNDr. Alexander Búcsi, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 283
Miestnosť
FAF-O 3
Poznámka
konzultačné hodiny- consultation hours: utorok - Tuesday 8:00-9:00
Publikačná činnosť

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv odborný asistent vysokej školy
Telefón
02/501 17 283
Miestnosť
FaF O-3
Poznámka
konzultačné hodiny (consultation hours): štvrtok (Thursday) 15:00-15:50
Publikačná činnosť

Mgr. Norbert Kučerka, DrSc.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Lukáš Hubčík, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Nina Královič

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Doktorand (4.dFMX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Želinská

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Doktorand (5.dFMX/x, externý)
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Júlia Didáková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
Telefón
02/501 17 285
Miestnosť
č.29 - O

Mgr. Mária Klacsová, PhD.

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/501 17 289
Miestnosť
č.29 - K
Publikačná činnosť

Kristína Satková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
Telefón
02/501 17 285
02/501 17 183

Anna Sláviková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
technik vo fyzikálnych a v príbuzných od
Telefón
02/501 17 238
Miestnosť
č.27 - K

Mgr. Adriána Čelková

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Doktorand (1.dFMX, denný)

Mgr. Atoosa Keshavarzi

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Doktorand (1.dFMX, denný)

Mgr. Ali Asi Shirazi

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Doktorand (1.dFMX, denný)

Hore

Doktorandi

Mgr. Nina Královič

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Doktorand (4.dFMX, denný)
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Želinská

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
Doktorand (5.dFMX/x, externý)
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť