Personálne obsadenie

Zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku v aplikácii na správu kontaktných údajov. – Návod na úpravu kontaktných informácií (link, PDF).

 

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc. - vedúca katedry

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc. - zástupkyňa vedúcej katedry

Ing. Jarmila Oremusová, CSc. - tajomníčka katadry

Kristína Satková - sekretariát katedry

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
profesor vysokoškolský, univerzitný
02/501 17 281
č.1 - O

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
profesor vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9292
02/501 17 292
č.5 - O

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9291
02/501 17 289
č.28,29 - K

doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9284
02/501 17 284
č. 4 - O

RNDr. Alexander Búcsi, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9283
02/501 17 283
FAF-O 3
konzultačné hodiny- consultation hours: utorok - Tuesday 8:00-9:00

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv odborný asistent vysokej školy
+421 2 9016 2283
02/501 17 283
02/602 95
90109955
F2 - 172
FaF O-3
konzultačné hodiny (consultation hours): štvrtok (Thursday) 15:00-15:50
Štvrtok15:00 – 15:50

Mgr. Mária Klacsová, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
02/501 17 291
č.28 - K

Ing. Jarmila Oremusová, CSc.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9282
02/501 17 282
č.282 - O

Adriana Bálintová

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
laborant vo fyzikál. a v príbuz.odb.
+421 2 9016 9286

Kristína Satková

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
laborant vo fyzikál. a v príbuz.odb.
02/501 17 183
02/501 17 285

Anna Sláviková

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
laborant vo fyzikál. a v príbuz.odb.
+421 2 9016 9238
02/501 17 238
č.27 - K

Hore