Personálne obsadenie

Vedúca katedry:prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.
Zástupkyňa vedúcej katedry:Mgr. Mária Klacsová, PhD
Tajomník katedry:Ing. Jarmila Oremusová, CSc.

Technicko-hospodárska

pracovníčka katedry:

Helena Coppola

 

Na tomto odkaze  https://cit.uniba.sk/kontakty je mozne upravit svoje kontaktne udaje, napriklad telefonne cisla (novy format VoIP), emailove kontakty a pod.

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
profesor vysokoškolský, univerzitný
č.1 - O
KFCHL, miestnosť č. 1
Piatok11:00 – 12:00
+421 2 9016 9281

prof. RNDr. Daniela Uhríková, CSc.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
profesor vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9292
č.5 - O
Štvrtok13:30 – 14:30

doc. RNDr. Jana Gallová, CSc.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9291
č.29 - K
Pondelok11:15 – 12:15

doc. Mgr. Marcela Chovancová, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9016 9284
č. 4 - O
Utorok10:00 – 11:00
02/501 17 284

RNDr. Alexander Búcsi, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9283
FAF-O 3
Utorok08:00 – 09:00

RNDr. Tomáš Fazekaš, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra fyzikálnej chémie liečiv odborný asistent vysokej školy
+421 2 9016 2283
F2 - 172
FaF O-3
Štvrtok15:00 – 15:50
90109955
9016 2283
konzultačné hodiny (consultation hours): štvrtok (Thursday) 15:00-15:50

Mgr. Lukáš Hubčík, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9289
č.29 - K
Piatok13:00 – 15:00
+421 2 9016 9289

Mgr. Mária Klacsová, PhD.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
č.28 - K
Utorok09:00 – 11:00
+421 2 9016 9291

Ing. Jarmila Oremusová, CSc.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9016 9282
č.282 - O
Streda11:10 – 12:10

Adriana Bálintová

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
laborant vo fyzikál. a v príbuz.odb.
+421 2 9016 9286

Alena Šimnová

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
laborant vo fyzikál. a v príbuz.odb.

Helena Coppola

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,
THP,sekretárka, sekretár
+421 2 9016 9285

Hore

prof. Pavol Balgavý, CSc.

Katedra fyzikálnej chémie liečiv,

emeritný profesor

                                                          Publikácie  

Doktoranti

Mgr. Ali Asi Shirazi

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
Katedra fyzikálnej chémie liečiv
+421 2 9016 9293
FAF-O 29
Utorok15:30 – 16:30

Ing. PharmDr. Lukáš Kerti

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
2.dFMX
+421 2 9016 9284
FAF-O 4
Pondelok10:00 – 11:00

Mgr. Atoosa Keshavarzi

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
4.dFMX
+421 2 9016 9293
FAF-O 29
Utorok15:30 – 16:30

Mgr. Rastislav Korfanta

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
1.dFMX
+421 2 9016 9254
FAF-S 019
Utorok10:30 – 11:30

Mgr. Katarína Sujová

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta UK
1.dFMX
+421 2 9016 9254
FAF-S 019
Pondelok16:30 – 17:30